Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātie un īstenotie  LEADER projekti 2016.-2020.

Apstiprināti un īstenoti 113 projekti par kopējo publisko summu 1630027.18 EUR.

 Vairāk par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātajiem un īstenotiem  LEADER projektiem 2016.-2020. ŠEIT.

*Dati sagatavoti uz 2020. gada novembri.