Notikumi

Labiekārtota Augstrozes Lielezera dabas taka

Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", ko realizē VRG Brasla sadarbībā ar Leader SILMU, ietvaros kopš projekta apstiprināšanas ir notikušas vairākas aktivitātes, lai rastu risinājumus partnerības teritorijā esošo dabas taku labiekārtošanai, uzturēšanai, saudzēšanai.

LEADER projektu uzraudzības pasākums

2021.gada 18.augustā Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pārstāvji devās LEADER projektu uzraudzības braucienā pa Limbažu novadu un Limbažu novada pašvaldības Alojas administratīvo teritoriju.

Projekta "Zaļais velo ceļš-uzņēmēju aktivizēšanas iespēja" noslēgums

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar biedrībām - “Jūrkante”, “Abulas lauku partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “No Salacas līdz Rūjai” un “Sateka” aicina interesentus uz sadarbības projekta "Zaļais velo ceļš - uzņēmēju aktivizēšanas iespēja" nr. 19-00-A019.332-000004 noslēguma pasākumu.

Piedzīvotais Sēlijā un Latgalē

2021. gada 25. augusta agrā rītā, sākās nelielās grupas izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums "LEADER projektu labā prakse un ieceres Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi" un Lauku partnerības "Sēlija" teritorijās".

Starpvalstu sadarbības projekta noslēguma pasākums

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” sadarbībā ar Vidzemes lauku partnerību "Brasla" un vietējās rīcības grupu Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" organizē projekta noslēguma konferenci.

Bērnu vasaras nometne "Būt saimniekam savā zemē"

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar biedrībām – “Jūrkante”, “Abulas lauku partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, kopprojekta “Mājražošanas jaunrade” (Nr. 18-00-A019.332-000006) ietvaros, organizē nometni "Būt saimniekam savā zemē" jauniešiem vecumā no 13 - 17 gadiem.