Notikumi

Tikšanās ar projekta ekspertiem un uzņēmējiem

Vietējo rīcības grupu - Vidzemes lauku partnerības "Brasla", "No Salacas līdz Rūjai" un VRG Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" ietvaros biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko tikšanos ar projekta ekspertiem, uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem.

9. oktobrī aicinām piedalīties izzinošā pieredzes pasākumā

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” šī gada 9. oktobrī aicina visus interesentus piedalīties izzinošā pieredzes pasākumā "LEADER projektu labā prakse un ieceres Saldus rajona attīstības biedrības teritorijā", kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem darbiem un idejām.

Starpvalstu projekta ietvaros, vietējo rīcību grupas rīko semināru par tēmu – kūdrāju un kūdras purvu revitalizācija un iespējamā izmantošana uzņēmējdarbībā

Vietējo rīcību grupu- Vidzemes lauku partnerība "BRASLA", "NO SALACAS LĪDZ RŪJAI" un VRG Vācijā „FLECHTINGER HÖHENZUG” (« FLEŠTINGERA GRĒDA«) starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" ietvaros rīko darba grupas un iesaistīto uzņēmēju semināru par tēmu – kūdrāju un kūdras purvu revitalizācija un iespējamā izmantošana uzņēmējdarbībā.

Aizvadīta starpteritoriāla sadarbības projekta "Zaļais velo ceļš-uzņēmēju aktivizēšanas iespēja" pirmā aktivitāte, kurā piedalījās vairāk kā trīsdesmit dalībnieki.

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" starpteritoriālā projekta “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” sadarbībā ar biedrībām -Jūrkante, Abulas lauku partnerība, Cēsu rajona lauku partnerība, No Salacas līdz Rūjai, Sateka un citi interesenti, 3. oktobrī izzinošā semināra laikā sakārtoja seno dzelzceļa posmu no “Mežvaldēm” līdz Mežkadaga piestātnei velo braukšanai.