Starpvalstu sadarbības projekta "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās", Nr. 19-00-A019.333-000004, aktivitāšu preses relīzes:

1. Lauksaimniecības blakus produkti - būvmateriālu ražošanā | Laikraksts "Liesma" (25.08.2020.);

2. Pa plūškoka ceļu. III | Laikraksts "Liesma" (09.10.2019.);

3. Pa plūškoku ceļu. II | Laikraksts "Liesma" (28.08.2019.);

4. Pa plūškoku ceļu | Laikraksts "Liesma" (20.08.2019.).


Starpvalstu sadarbības projekta noslēguma pasākums

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” sadarbībā ar Vidzemes lauku partnerību "Brasla" un vietējās rīcības grupu Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" organizē projekta noslēguma konferenci.

Norises laiks: 2021.gada 3. septembris.

Plkst. 8.30 izbraukšana no Valmieras (pilsētas centrālais stāvlaukums pie Kultūras nama).

Konfereces programma.

Dalībai pasākumā pieteikties līdz 1. septembrim – e-pastā: salacaruja@gmail.com, tel. 22844230, 29188612.

DALĪBNIEKU  SKAITS IEROBEŽOTS.

Visi pasākumi norisināsies ārpus telpām, lūgums nodrošināties ar laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un ūdens necaurlaidīgiem apaviem.

*Pasākuma laikā tiks fotografēts, iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

*Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, pasākuma dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Atskats uz pasākuma norisi.


Seminārs "Lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā. Salmu paneļu būves montāža"

Semināra norises vietas:

  • Jaunpidriķi - 6, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads;
  • Valmieras - Smiltenes 10 km (sekot izvietotajām norādēm);

Norises laiks: 2020. gada 22.maijs, no plkst. 9.00-16.00;

Praktiskā semināra vadītājs: Jānis Saulītis, SIA STP Seno tehnoloģiju parks.

Pieteikšanās līdz 20. maijam pa tālr. 22844230 vai e-pastu salacaruja@gmail.com.

Pasākuma programma ŠEIT.

*Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.


 

Starpvalstu projekta ietvaros, vietējo rīcību grupas rīko semināru par tēmu – kūdrāju un kūdras purvu revitalizācija un iespējamā izmantošana uzņēmējdarbībā

Vietējo rīcību grupu- Vidzemes lauku partnerība "BRASLA", "NO SALACAS LĪDZ RŪJAI" un VRG Vācijā „FLECHTINGER HÖHENZUG” (« FLEŠTINGERA GRĒDA«) starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" ietvaros rīko darba grupas un iesaistīto uzņēmēju semināru par tēmu – kūdrāju un kūdras purvu revitalizācija un iespējamā izmantošana uzņēmējdarbībā.

Norises vieta: Kocēnu Kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220

Norises datums: 2019.gada 31.oktobris

Norises laiks: plkst.14.00

Programma ŠEIT.


                            

Tikšanās ar projekta ekspertiem un uzņēmējiem

Vietējo rīcības grupu - Vidzemes lauku partnerības "Brasla", "No Salacas līdz Rūjai" un VRG Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" ietvaros biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko tikšanos ar projekta ekspertiem, uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Norises vieta: Atpūtas komplekss “Avoti”, Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža

Norises datums: 2019.gada 26.novembris

Norises laiks: plkst.10.00

Programma ŠEIT.


Aicinām pieteikties Latvijas uzņēmēju, biedrību "No Salacas līdz Rūjai" un Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritoriju pārstāvju pieredzes apmaiņas pasākumam Kurzemē no 2019. gada 10.-11.

Starpvalstu projekta "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" (Projekta nr. 19-00-A019.333-000004) ietvaros, aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas pasākumam Kurzemē no 2019. gada 10.-11. augustam.

Pasākuma programmu skatīt ŠEIT.

Dalībai pasākumā pieteikties līdz 6. augustam. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 22844230 vai 29188612, e-pastā: salacaruja@gmail.com.

* Pasākuma laikā tiks fotografēts, iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.


 

Apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās"

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis starpvalstu projektu Nr. 19-00-A019.333-000004 "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Projektā plānotās aktivitātes tiks īstenotas kopā ar projekta sadarbības partneriem – vietējo rīcības grupu Vidzemes lauku partnerību "Brasla" un Vācijas vietējo rīcības grupu "Flechtinger Hohenzug".

Sadarbības projekta mērķis ir īstenot pasākumu kopumu, kas sekmēs VRG un tā sadarbības partneru darbības teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un uzņēmējdarbības jomu paplašināšanos, kas ilgtermiņā paaugstinās dzīves kvalitāti lauku reģionos un saglabās mūsu pamatvērtības. Projektā plānotās darbības uzņēmējiem dos ierosmi un zināšanas izmatot līdz šim neizmatotus resursus, un tie ir - vērtīgu kultūraugu audzēšanas iespējas izstrādātos (degradētos) kūdrājos, to izmatošanas dažādošana un jaunu materiālu ražošanu, izmantojot lauksaimniecības blakus produktus. Projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs jaunu pakalpojumu veidošanos kā arī tiks iegūti produkti ar augstu pievienoto vērtību. Ir sastādīts pasākumu un aktivitāšu plāns 2 gadu garumā:

  1. 2019. gada 21.-26. jūlijs. 6 dienu mācību un pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju. Eksperts – Māris Narvils (LLKC), Jānis Saulītis.

Mācības un objektu apmeklējumi. Pieredzes apguve par piemērotāko kultūraugu izvēli revitalizētās teritorijās, par Plūškoku audzēšanu, šķirņu izvēli un produktu pārstrādi. Teorētisks un interaktīvs seminārs. Plūškoku dārzu apmeklējums. Degradēto teritoriju apsaimniekošana un lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā.

  1. Vācu partneru - VRG "Flechtinger Hohenzug" speciālistu, Hohe Borde pašvaldības darbinieku un teritorijas uzņēmēju vizīte Latvijā. 2019. gada rudens. Eksperts - Māris Narvils.

Plūškoku audzēšanas pieredze Latvijā, teorētiskais un praktiskais seminārs; Plūškoku un dzērveņu audzētāju saimniecību apmeklējumi (z/s "Meldri" Nīcas novads, SIA Very Berry, Apes novads); Praktiskais seminārs - darbnīca. Plūškoku augļu un produktu pagatavošana saskaņā ar Vācu partneru receptūrām.

  1. LIFE "REstore" projekta (https://restore.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi/) radītā degradēto kūdrāju novērtēšanas instrumenta pielietojuma izmēģinājums pilotteritorijā. (Kocēnu novads, 2019. gada oktobris)

Aktivitātē iesaistīti konsultanti no SIA Silava - Ainārs Lupiķis un LU - Inese Silamiķele.

  1. Dabas un l/s blakusproduktu izmantošana būvniecībā. Pieredzes pārneses pasākums - būvniecības paraugu/objektu apmeklējums. (Pierīgas reģions, Madonas novads, Rēzeknes novads) 2020. gada pavasaris. Eksperts - Jānis Saulītis.
  2. Praktiskais seminārs darbnīcā "Dabas un lauksaimniecības blakusproduktu izmantošanu būvmateriālu izgatavošanā". Eksperts - Jānis Saulītis.
  3. Praktiskais seminārs darbnīcā. Tradicionāli un inovatīvi produkti no plūškoku ziediem un augļiem.
  4. Projekta noslēguma Konference 2020. gada 2. vai 3. cet. Projekta rezultātu apkopojums. Projekta laikā tiks sagatavoti un iespiesti metodiskie materiāli:

Jānis Saulītis "Dabas un lauksaimniecības blakusproduktu izmantošanu būvmateriālu izgatavošanā"; Inese Silamiķele, Ainārs Lupiķis. Informatīvā materiāla izdošana "Degradēto kūdrāju novērtējums un kartēšana"; "Restore" instrumenta sagatavošana (datu atlase) un pielietojuma rezultāti trijās VRG partneru pilotteritorijās.