LEADER programmas pētījums 2014.-2020. 

 

22/jūl/2022

Pētījuma ietvaros tika izvērtēta biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2014. - 2020. gadam ieviešana, tās ietekme uz teritorijas attīstību, apzinot iespējamo potenciālu, formulējot priekšnoteikumus tālākai, efektīvai biedrības un sadarbības partneru darbībai Limbažu novada – Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētās, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Umurgas, Vidrižu un Staiceles pagastos, Valmieras novada - Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagastos, Siguldas novada - Lēdurgas pagastā, un Cēsu novada - Straupes un Stalbes pagastu teritorijā. Pētījuma noslēgumā tika sagatavoti secinājumi par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī tika sniegti ieteikumi biedrības turpmākai darbībai un nākošās attīstības stratēģijas sagatavošanai.

 

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam analītiskais pārskats.

Pētījuma ietvaros tika pielietotas dažādas pētnieciskās metodes – dokumentu un statistikas datu analīze, intervijas ar pašvaldību, ZM, LAD, partnerības vadību, divas aptaujas – viena ar projektu iesniedzējiem un otra ar partnerības teritorijas iedzīvotājiem, un diskusijas ar uzņēmēju, NVO un pašvaldību pārstāvjiem.

Pētījums tika īstenots laika posmā no 2021. gada novembra - 2022. gada aprīlim.

Pētījumu īstenoja SIA “AC Konsultācijas”. Pētījuma autore: Vita Liepiņa.
 Biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” teritorijas pētījums

„Uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes  veicināšana, tās potenciāla attīstība”

Zinojums_Braslas_petijums_2015.docx

 

Biedrības "Īģes lauku partnerība" teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013. gadam ieviešanas izvērtējums

Pētījums "Uzņēmējdarbības vide un sabiedrības dzīves kvalitāte"

IGE_lauku_partneribas_strategijas_izvertejums_NCT_2015aug.pdf

1_pielikums.pdf

2_pielikums.tif

 

"Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums" - analītiskais ziņojums.Skat.  Zinojums_Braslas_partner_proj_ietekme_2vers.docx

 

Pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu piedāvājums Vidzemes lauku partnerības „Brasla” teritorijā 2009. Skat.  petijums_pieejamibu_2009jnv.doc