Tiek īstenoti Mazo projektu konkursā "BRASLA-2015" atbalstītie iedzīvotāju iniciatīvu projekti.

"Māls katra rokās īsts brīnums"

Projektu īsteno Reģionālā izglītības un kultūras atbalsta biedrība "RIKA". Stalbes vidusskolas telpās izveidotājā keramikas darbnīcā norisinājās 5 radošās nodarbības, kuru laikā bija iespēja apgūt virpošanas iemaņas un keramikas glazēšanu.

Partnerības "Brasla" izsludinātajā Mazo projektu konkursā biedrība "RIKA" (Reģionālā izglītības un kultūras atbalsta biedrība) iesniedza projektu "Māls katra rokās-īsts brīnums", iegūstot 329.50 eiro. Projekta mērķis: sniegt individuālas apmācības virpošanā pieredzējušas keramiķes Līvas Bozes vadībā, iegādājāmies glazūras un izgatavojām Ungurmuižas Tējas namiņa spiedogu. Projekts vēl nav noslēdzies, bet nodarbības ir apmeklējuši vairāk kā 50 Pārgaujas un Kocēnu novada iedzīvotāji. Apgūtas virpošanas iemaņas  un jaunas tehnikas darbam ar mālu. Tā kā, virpošanas prasmes apguva pedagogi, novada biedrību biedri, kaimiņu novada pašnodarbinātās personas, tad iegūtās prasmes tiks nodotas tālāk un tādā veidā netieši no šīm nodarbībām labumu gūs plašāks sabiedrības loks. Keramikas nodarbības, sevišķi virpošana nav masu pasākums. Pie virpas vienlaicīgi var strādāt viens cilvēks un no skatīšanās iemācīties nevar neko. Līdzīgi ir ar citām prasmēm, tādēļ projektā iegūto līdzekļu nozīmi nedrīkst nenovērtēt. Tāpat pozitīvi vērtējams ir tas, ko darbnīcas apmeklētāji iegūst emocionāli un praktiski! Nav pārspīlēts, ja apgalvosim, ka, darbs ar mālu relaksē, dod pozitīvas emocijas un  tīri taustāmu rezultātu, kas pēc autora ieskatiem noder iepriecinot draugus, vai izdaiļojot personīgās dzīves telpu. Tas dažkārt ir dārza dekors, bļodiņa vai podiņš, dekoratīvs šķīvis, vai suvenīrs ar novada simboliku, tam nav nozīmes, jo katra lieta, kas tapusi ar noteiktu mērķi nes sevī padarīta darba enerģētiku un gandarījumu. Projekta vadītāja Z.Krūmiņa