Notikumi

Seminārs LEADER programmas finansējuma iespējas

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” un Biedrība „Limbažu Filcs” Seminārs „LEADER programmas finansējuma iespējas Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā” 2017.gada 30.martā plkst. 14:00 -16:30 Ungurpilī adrese:  Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka SALA

Apstiprinātie LEADER projekti

Lauku atbalsta dienestā apstiprināti LEADER programmas I kārtas projekti. Apsveicam projektu rakstītājus un priecājamies par apstiprinātajiem projektiem

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrimizsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Jaunumu no LOSP un Lauku tīkls

Informatīvie jaunumi no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra"

LAD atbasts Kocēnu novada projektiem

Kocēnu novada dome saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumus par divu pašvaldības sagatavoto projekta pieteikumu “Kapsētu digitalizācija” apstiprināšanu.

Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas SVVA stratēģijas īstenošanas projektiem

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus. Grozījumus otrdien, 2. augustā, akceptēja valdība.

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina pirmo LEADER projektu konkursa kārtu

Projektu pieņemšana notiks no 2016. gada 15.aprīļa līdz 16.maijam (plkst.17:00) (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.