Notikumi

Pieprasītais finansējums LEADER projektu konkursa III kārtā

No 11. aprīļa -10.maijam - tiek vērtēta projektu atbilstība vietējai stratēģijai (pēc vērtēšanas kritērijiem) Vietējā rīcības grupā; 15.maijā projekti tiek nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā (vērtēšanas laiks līdz 3 mēnešiem)

LAD atbasts Kocēnu novada projektiem

Kocēnu novada dome saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumus par divu pašvaldības sagatavoto projekta pieteikumu “Kapsētu digitalizācija” apstiprināšanu.

Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas SVVA stratēģijas īstenošanas projektiem

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus. Grozījumus otrdien, 2. augustā, akceptēja valdība.

Seminārs LEADER programmas finansējuma iespējas

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” un Biedrība „Limbažu Filcs” Seminārs „LEADER programmas finansējuma iespējas Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā” 2017.gada 30.martā plkst. 14:00 -16:30 Ungurpilī adrese:  Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka SALA

Apstiprinātie LEADER projekti

Lauku atbalsta dienestā apstiprināti LEADER programmas I kārtas projekti. Apsveicam projektu rakstītājus un priecājamies par apstiprinātajiem projektiem

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrimizsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Jaunumu no LOSP un Lauku tīkls

Informatīvie jaunumi no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra"