Aicinām uz tikšanos par vietējās teritorijas attīstību

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību aicina Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasta iedzīvotājus, uzņēmējus, mājražotājus un citus interesentus uz tikšanos par iespējām iesaistīties savas dzīvesvides pilnveidošanā.

Pasākumu norises laiki un vietas:

– 2023. gada 13. martā plkst. 17:30 Dikļu Kultūras centrā, "Straumes", Dikļi, Dikļu pagasts;

– 2023. gada 13. martā plkst. 19:00 Zilākalna Kultūras namā, Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts;

– 2023. gada 14. martā plkst. 18:00 Vaidavas pagasta bibliotēkā, Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagsts.

Pasākumu laikā runāsim par:

– Iesaistes mehānismiem pašvaldības darbā - Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes pārstāvji;

– Iespējām saņemt finansējumu savas idejas realizēšanai - Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes pārstāvji;

– LEADER atbalstītiem projektiem, nākotnes iespējām un nepieciešamiem uzlabojumiem, lai radītu dzīvošanai laukos labvēlīgus apstākļus - Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pārstāvji.

 

Ikviena viedoklis ir svarīgs, aicinām līdziesaistīties, piedaloties pasākumos!

 

 

* Informējam, ka pasākumu laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.