Aizritējis apmācību seminārs "Digitālā satura radīšanas rīka Canva pamati"

2022.gada 11.oktobrī Limbažu Galvenajā bibliotēkā norisinājās Vidzemes lauku partnerības "Brasla" organizēts apmācību seminārs "Digitālā satura radīšanas rīka Canva pamati", pucējot dažādu jomu dalībniekus ar atšķirīgiem zināšanu līmeņiem, lai gūtu priekšstatu par rīka Canva pielietojumu un praktiski apgūtu grafiskā dizaina materiālu veidošanu dažādām dzīves situācijām.

Kā zināms, mūsdienu mainīgajā pasaulē aizvien vairāk ir nepieciešamas digitālās prasmes, jo dažādu digitālo rīku izmantošana ikdienā atvieglo darbu veikšanu, ietaupa laiku, kā arī ļauj padarīt darba procesu ērtāku, pievilcīgāku un interesantāku.

Lai izprastu to, kā ikdienā pielietot radošo tiešsaistes rīku Canva, apmācību semināra laikā, praktiski darbojoties, dalībnieki iepazina tā piedāvātās iespējas un apguva, kā strādāt ar sagatavēm, kā sagatavē esošos elementus aizstāt ar citiem elementiem, kā uzlikt tekstu, nomainīt krāsas, aizstāt fonu, mainīt caurspīdīgumu un daudz ko citu. Un noslēgumā, kā saglabāt izveidoto dizaina materiālu, ko nākotnē izmantot savā ikdienas darba procesā. Jāatzīmē, ka rīkā izveidotie dizaina elementi (piem., plakāts, afiša, prezentācija u.c.) var kalpot dažādiem pielietojumiem (piem., kā reklāma, informatīvs materiāls, ieraksts sociālajos medijos u.c.).

Kā norādīja semināra lektore, tad dizaina elementu izveide paver neierobežotas iespējas eksperimentēt un izprast iespējas, ko rīks dod, kā tas darbojas, un kas pašiem ir vajadzīgs.

Paldies lektorei Ilutai Balodei par vērtīgo semināru un dalībniekiem par izrādīto interesi! Novēlam turpināt pilnveidot savas zināšanas un digitālās prasmes, lai tās pilnvērtīgi varētu izmantot ikdienas darbu veikšanā!

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs