Aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem Vaidavā

Vakar, 14. martā, Vaidavā kopā ar Valmieras novada pašvaldības pārstāvjiem tikāmies ar Vaidavas pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem, lai informētu par 2023. gadā plānotajām līdzdalības iespējām pašvaldības darbā, atbalstītajiem LEADER projektiem, nākotnes iespējām un, kopā darbojoties, noteiktu svarīgākās vajadzības savas dzīvesvides pilnveidošanā.

Darba grupās, diskutējot par nepieciešamajiem uzlabojumiem, ko vajadzētu mainīt/uzlabot savā pagastā/novadā, lai radītu dzīvošanai laukos labvēlīgus apstākļus, izkristalizējās vairākas svarīgas vajadzības, radot balstu stratēģijas izstrādei turpmākiem 5 gadiem, kā, piemēram:

- ezermalas labiekārtošana, pludmales paplašināšana;

- bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;

- pastaigu takas izveidošana;

- jauna stāvlaukuma pie attīrīšanas iekārtām un taciņas caur birzīti izveidošana.

Paldies Vaidavas pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem par iesaistīšanos diskusijās par sava pagasta tālāku attīstību!

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs