Alojieši iezīmēja vīziju LEADER finansējuma piesaistei.

Otrdien 5.maijā, Alojā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” vadītājas Līga Magone un Līga Kārkliņa, tāpat eksperts Andris Klepers no Vidzemes augstskolas tikās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem biedrību un pašvaldību pārstāvjiem par līdzdalību LEADER programmā.

Biedrība Īģes lauku partnerība prezentēja novada iedzīvotāju veikumu iepriekšējā plānošanas perioda projektu īstenošanā. L.Magone iepazīstināja ar Lauku attīstības programmā plānotajām darbībām. Tomēr pats vērtīgākais bija tas, ka A. Klepera vadībā paši alojieši lika prātus kopā un, iesaistīti interaktīvā spēlē, veidoja savu vīziju jaunām aktivitātēm nākotnei. – Esmu ļoti gandarīta. Cilvēku nebija daudz, bet viņi bija radoši. Lielu interesi un vēlmi izprast „LEADER” būtību izrādīja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Priecājos, ka alojieši, kā svarīgāko nosauca mazās uzņēmējdarbības attīstības nepieciešamību. Domāju, ka ar „Īģes” iesaistīšanos „Braslā”, būsim ieguvuši labus, darīt gribošus partnerus, - viņa teica. Vērtīgas ierosmes jaunā perioda dokumenta – stratēģijas veidošanai izteica Lauku attīstības speciāliste Alojas novadā Ziedīte Jirgensone. Viņa pastāstīja, ka šī bija otrā alojiešu tikšanās ar Braslas vadītājām. – Manī nostiprinās pārliecība, ka izdarījām pareizo izvēli, iekļaujoties Vidzemes lauku partnerībā. „Braslas” vadītājām ir ļoti vērtīga pieredze darbā ar iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām. Bija svarīgi mums darīt zināmu to, kas tiešām vajadzīgs Alojas novadam, - viņa teica.

Gunita OZOLIŅA  (red. „Auseklis”)