Apstiprinātie LEADER projekti no 2016. – 2022. gadam

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātajos LEADER projektu konkursos, laika periodā no 2016.-2022. gadam, ir apstiprināti un realizēti 146 sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti.

 

Sekojiet līdzi jaunumiem http://www.brasla.lv/ par iespējamām projektu konkursa kārtām.


Informācija par projektiem

Rīcība Nr.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana

SIA "Saldo I.M." - "SIA "Saldo I.M." materiāltehniskās bāzes uzlabošana", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Jānis Ulmis - "DALA - Latvijas Dziedniecisko Augu Laboratorijas "Avotiņi" kā starpsektorāla un integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu rajona Limbažu pagasta D.Rudzītes zemnieku saimniecības "URAKŠI" - "Tūrisma pakalpojumu attīstīšana saimniecībā", vairāk info ŠEIT

Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība "ĀVAIDI" - "Kvalitatīvu naktsmītņu izveide sporta un aktīvās atpūtas cienītājiem", vairāk info ŠEIT

SIA Alderi - "Palešu ražošanas uzsākšana SIA "Alderi""

SIA KROKS R - "SIA "KROKS R" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana"

SIA Audio - "Gaismas harmonija un skaistums kultūrā"

SIA Eko Vides Tehnoloģijas - "Iekārtu iegāde telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu sniegšanai Vidzemē", vairāk info ŠEIT

SIA Brasla - "Lielstraupes zirgu pasta staļļa ēkas rekonstrukcija mūsdienīga ekonomiska un kultūras centra izveidei 4. kārta", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Lādes ezers" - ""Lādes ezers" - atpūta visai ģimenei!", vairāk info ŠEIT

Limbažu rajona Limbažu pagasta zemnieku saimniecība "LAUCIŅI" - "Resursu izmantošanas uzlabošana tūrisma pakalpojuma dažādošanā viesu mājā Lauciņi", vairāk info ŠEIT

SIA BŪSI VESELS - "Dzīvība un skaistums!", vairāk info ŠEIT

SIA BŪSI VESELS - "Attīstība darbībā"

Edijs Eglītis - "Aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai"

SIA Wenden green - "Tējas ražošanas paplašināšana un jauna produkta radīšana uzņēmuma Wenden green SIA saimnieciskajā darbībā", vairāk info ŠEIT

SIA Alderi - "Noliktavas izbūve saražotās produkcijas uzglabāšanai SIA "Alderi""

SIA RC Profils - "Metālapstrādes iekārtu iegāde SIA "RC Profils" ražošanas efektivitātes paaugstināšanai", vairāk info ŠEIT

SIA I & L REKLĀMDRUKA - "Nāc ieskaties - mums ir ko piedāvāt!", vairāk info ŠEIT

SIA upeslaivas.lv - "SIA "upeslaivas.lv" pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un paplašināšana", vairāk info ŠEIT

Anita Zvirbule - "Uzņēmuma izveide un turisma pakalpojumu sniegšanas attīstīšana", vairāk info ŠEIT

SIA Empagi - "Uzņēmuma izveide un tūrisma pakalpojumu attīstība", vairāk info ŠEIT

SIA VUET - "Dabai tuvu pasākumu centrs – Gaia"

SIA Eko Vides Tehnoloģijas - "Aprīkojuma iegāde sniedzamo pakalpojumu pilnveidošanai", vairāk info ŠEIT

Mārtiņš Pētersons - "Par jaunām iespējām galdniecības nozarē!"

SIA Bruģēšana AZN - "SIA "Bruģēšana AZN" attīstībai un izaugsmei"

Ineta Rudzīte - "Inovatīva mājas lapa un šūšanas pakalpojumu dažādošana", vairāk info ŠEIT

SIA ARHIGRAY ARHITECTURE - "Arhitektūras un interjera dizaina attīstībai", vairāk info ŠEIT

SIA KŪŪK - "Pop-up kafejnīcas aprīkojuma iegāde"

SIA Kokļu mežs - "SIA "Kokļu mežs" darbības attīstība - tradicionālās kokles spēles apmācības pakalpojuma pilnveidošana - piedāvājuma paplašināšana un sagatavošana eksportam", vairāk info ŠEIT

SIA DreamFlyer - "Izpletņlēkšanas piedzīvojums Limbažos", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Limbizkvīts" - "Biedrības "Limbizkvīts" darbības paplašināšana", vairāk info ŠEIT

Zemnieku saimniecība VRD Mārtiņi Vidrižu pagasts - "Uzņēmuma izveide remontpakalpojumu sniegšanai", vairāk info ŠEIT

SIA Ozoliņa Austrumi - "SIA "Ozoliņa Austrumi" attīstība, iegādājoties jaunu meža piekabi ar manipulatoru"

IK LAPSA RADA - "Jaunas inovatīvas ideju darbnīcas radīšana Limbažos "Lapsa Rada""

SIA Empagi - "Inventāra iegāde brīvdienu mājas "Empagi" konkurētspējas uzlabošanai", vairāk info ŠEIT

SIA Balansa dēlis - "Balansa dēļu ražošanas optimizācija", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "EŽI" - "Darbības paplašināšana z/s "Eži""

Andris Zeps - "Andra Zepa galdniecības uzņēmuma attīstība"

IK Pilnveido sevi - "Kazas siera un saldējuma meistarklašu, prezentāciju un semināru telpas izveide"

SIA SALDO I. M. - "SIA "Saldo I.M." attīstībai un izaugsmei!", vairāk info ŠEIT

SIA upeslaivas.lv - "SIA "Upeslaivas.lv" attīstībai un izaugsmei"

SIA INESES KERAMIKA - "Porcelāna un keramikas ražotnes izveidošana"

SIA "Saldo I.M." - Biznesa meistarklases - Alojā!

Rīcība Nr.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

SIA Buno - "Bioloģiski audzētu produktu pārstrādes telpas izveide un iekārtu iegāde", vairāk info ŠEIT

SIA COOPERATIVE - "Sia "Cooperative" primāro lauksaimniecības produktu pārstrādes stiprināšana", vairāk info ŠEIT

IK PILNVEIDO SEVI - "Modras gatavoto kazas sieru, saldējuma un konditorijas izstrādājumu piedāvājuma paplašināšana", vairāk info ŠEIT

Zemnieka saimniecība "Pociema Bitītes" - "Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzsākšana", vairāk info ŠEIT

Cēsu rajona Straupes pagasta E.Reinhardes zemnieku saimniecība "EICĒNI" - "Noliktavas telpu labiekārtošana un jaunu tehnoloģiju iegāde bioloģiskajā ZS "Eicēni"", vairāk info ŠEIT

SIA COOPERATIVE - "SIA "Cooperative" augļu pārstrādes ražotnes pilnveidošana", vairāk info ŠEIT

Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" - "Kvalitatīvu pārstrādes darba apstākļu radīšana bioloģiskajā saimniecībā "Mežvijas"", vairāk info ŠEIT

Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība "BAICIEMS" - "Ražošanas ēkas vienkāršota rekonstrukcija"

IK PILNVEIDO SEVI - "IK "Pilnveido sevi" attīstībai un izaugsmei"

Zemnieka saimniecība "Pociema Bitītes" - "Ražošanas telpu izveide un aprīkojuma iegāde pārstrādes dažādošanai"

Limbažu rajona Alojas pilsētas lauku teritorijas Irēnas Rācenes zemnieku saimniecība "JURKAS" - "Lauksaimniecibas produktu parstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošana"

SIA Dabas auglis - "SIA Cooperative pārstrādes konkurences stiprināšana"

Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība "STRĒLNIEKI" - "Z/s "Strēlnieki" produkcijas klāsta dažādošana"

Rīcība Nr.3. Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana

Alojas novada dome - "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā", vairāk info ŠEIT

Alojas novada dome - "Tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde", vairāk info ŠEIT

SIA Real bread - "Patstāvīgas vietējo ražojumu tirdzniecības vietas izveide Plācī"

Kocēnu novada dome - "Tirgo ar stilu!", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšana"

Rīcība Nr.4. Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai

Kocēnu novada dome - "Kapsētu digitalizācija", vairāk info ŠEIT

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība "Kamolītis" - "Zaļā veselības upe – veltījums Latvijas 100gadei", vairāk info  ŠEIT, ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Straupes kapu teritorijas labiekārtošana", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu evanģēliski luteriskās draudze - "Limbažu evanģēliski luteriskās baznīcas altāra rekonstrukcija", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Limbažu novada kapsētu digitalizācija", vairāk info ŠEIT

Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība - "Viens par visiem, visi par vienu", vairāk info ŠEIT

Rozēnu - Staiceles evanģēliski luteriskās draudze - "Rozēnu - Staiceles ev. lut. baznīcas ēkas fasāžu vienkāršotā atjaunošana", vairāk info ŠEIT

Limbažu rajona mednieku biedrība Augstroze - "Jumta nomaiņa saieta namam "Augstroze"", vairāk info ŠEIT

Alojas novada dome - "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" - "Ratiņtrase - dabas zinību klase!", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, video, ŠEIT, video

SIA "Brasla" - "Straupes zirgu pasta iekšpagalma rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Biedrība "LIMBAŽU FILCS" - "Mūžizglītības, sabiedrisko aktivitāšu un veselības veicināšanas centra "Limbažu Filcītis" vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā"

LIMBAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE - "Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

Limbažu novada pašvaldība - "Zaļā velo ceļa pilnveidošana"

Alojas novada dome - "Alojas novada kapsētu digitalizācija", vairāk info ŠEIT

ROZĒNU-STAICELES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE - ""Rozēnu - Staiceles ev.lut." baznīcas ēkas iekštelpu atjaunošana"

Limbažu novada pašvaldība - Estrādes un sēdvietas izveide pie Katvaru ezera , vairāk info ŠEIT

Rīcība Nr.5. Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana

Kocēnu novada dome - "Publisko āra trenažieru uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai", vairāk info ŠEIT

Biedrība "IMPAR LIMBAŽI" - "Āra trenažieru uzstādīšana sportiskām aktivitātēm Pociemā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Limbažu fotoklubs" - "Telpu izveide fotografēšanas aktivitātēm Limbažos", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Hokeja, florbola laukuma izbūve Katvaru pagastā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu airēšanas klubs "Lemisele" - "Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Kocēnu novada dome - "Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Biedrība "Dzirnavu spēks" - "Nākotne ir šeit - Limbažos", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Sociālā atbalsta centra izveide Vidrižu pagastā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Alojas novada dome - "Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupu izglītojošo, sporta atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Tenisa klubs Aloja" - "Galda tenisa attīstība Alojā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" - "Esi aktīvs - būsi vesels!", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Alojas novada attīstība" - "Alojas bērnu rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošana un aktīvās atpūtas iespēju dažādošana jauniešiem", vairāk info ŠEIT

Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība - "Stalbes Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas aprīkojuma uzlabošana, aktivitāšu nodrošināšana", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Dejojam, lai būtu prieks", vairāk info ŠEIT

Limbažu fonds - "Āra sporta zāles izveide Lādezerā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Biedrība "SPORTA KLUBA "Lēdurga"" - "Netradicionāla sporta inventāra iegāde Krimuldas novada Lēdurgas pagastā", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Infrastruktūras izveide iedzīvotāju aktivitātēm Umurgā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Smailes" - "Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Pludmales volejbola laukuma pārbūve", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Sporta klubs "Pārgauja"" - "Hokejs Pārgaujā"

Biedrība "Limbažu Jātnieku klubs" - "Mobila jāšanas laukuma nožogojuma ierīkošana", vairāk info ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Tautas tērpu iegāde Pārgaujas novada Straupes pagasta DK "Munsturis", VPDK "Straupe" un DK "Idumeja"", vairāk info ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Aprīkojuma iegāde Straupes pagasta tautas namam", vairāk info ŠEIT

Biedrība SPORTA KLUBS "MĀRKULĪČI" - "Aktīva un aizraujoša atpūta dabā – šaušana pa māla šķīvīšiem", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Bērnu rotaļu laukuma izveide pie sabiedriskā centra Lādē", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Tūrisma takas izveide no Limbažiem līdz Limbažu pagasta Lādezeram", vairāk info ŠEIT

Limbažu kultūras nama biedrība "Kokle" - "Jauni mūzikas instrumenti Limbažu novada bērniem un jauniešiem", vairāk info ŠEIT

Kocēnu novada dome - "Tūrisma, izziņas, novadpētniecības veicināšana Kocēnu novada Zilākalna ciemā", vairāk info ŠEIT

Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība - "Staiceles BUB materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un papildināšana"

Kocēnu novada dome - "Minies pa sliedēm!", vairāk info ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Straupes pamatskolas stadiona skrejceļa pārbūve", vairāk info ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Radošās istabas izveide Pārgaujas novada jauniešu iniciatīvu īstenošanai", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Sporta klubs "Sudraba pērle"" - "Jaunas smaiļošanas komandu laivas iegāde Limbažu novada bērniem un jauniešiem", vairāk info ŠEIT

Sandra Anita Kļaviņa - ""Atmiņu gaitenis" - bijušās Lādes skolas vēsturiskā ekspozīcija", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs" - "Redzi, domā un dari!", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Sporta klubs "Sudraba pērle"" - "SUP inventāra iegāde Limbažu novada skolu peldēšanas nodarbību pilnveidošanai un SUP vingrošanas izveidošanai Limbažu peldbaseinā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "ALOJAS RADOŠAIS KLUBS "LIEPALE"" - "Mazpilsētas digitālais starts!", vairāk info ŠEIT

SIA "Aprūpes nams "Urga"" - "Esi vesels un mundrs ikdienu!", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Pontonu laipas izveide pie Dūņezera", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs" - "Ieraugi patiesību un rīkojies!", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEITŠEIT

Biedrība "Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība" - "Šūšanas meistarklases", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Kvalitatīva, aktīva un radoša brīvā laika pavadīšana ģimenēm Vidrižu pagastā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Valmieras novada pašvaldība - Dziesmu svētku taka Dikļos, vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Valmieras novada pašvaldība - Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera, vairāk info ŠEIT

Vairāk par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem no 2016.-2022.gadam ŠEIT.