Apstiprināts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas izstrādei

Apstiprināts biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" iesniegtais projekta pieteikums Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" apakšpasākumā "Sagatavošanas atbalsts".

Biedrība ir uzsākusi darbu pie jaunās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027. gadam izstrādes, lai saņemtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu vietējās ekonomikas attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai LEADER programmā.

Svarīgākais stratēģijas izstrādes procesā ir uzklausīt vietējo iedzīvotāju vēlmes un idejas projektu realizēšanai sava pagasta attīstībai, jo balstoties uz sarunām ar pagastu un pilsētu iedzīvotājiem, tiks izstrādāts rīcības plāns LEADER projektu apguvei līdz 2027. gadam, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt viedokli, piedaloties biedrības organizētajos pasākumos.

Aktuālajai informācijai iespējams sekot līdzi mājaslapā www.brasla.lv.