Atkārtoti tiek izsludināts publiskais iepirkums

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” atkārtoti izsludina iepirkumu par video materiālu cikla “Braslas stāsti” uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidi

Paredzēts uzņemt, sagatavot un pārraidīt vismaz astoņu raidījumu sēriju “Braslas stāsti”, kur katra raidījuma garums ir vismaz no 20 līdz 24  minūtes, izmantojot Pasūtītāja informatīvo materiālu par biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” īstenoto SVVA stratēģiju un tās ietvaros realizētajiem projektiem un aktivitātēm.

Sludinājums pieejams ŠEIT.

Nolikums PDF

Pielikumi WORD

Piedāvājumi iepirkuma procedūrai  jāiesniedz:

  • Personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2020.gada 09. jūlija plkst. 14:00, adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152, tālr. 26137342.
  • Nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,  uz e-pastu iepirkumi@brasla.lv. Norādot e-pasta tematu: “Piedāvājums Iepirkuma procedūrai, neatvērt līdz 09.07.2020., plkst.14:00”.

Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 09. jūlijā plkst. 14.00 biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” birojā, adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152.

Sīkākai uzziņai par izsludināto iepirkumu rakstīt uz e-pastu - liga@brasl.lv vai zvanīt pa tālr. 26137342.