Cēsīs aizritējusi domnīca "Kā kopā varam stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Vidzemē"

Vakar, 23. februārī, Cēsis norisinājās domnīca "Kā kopā varam stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Vidzemē?", kurā vienkopus pulcējās politikas veidotāji, dažādas atbalsta organizācijas un sociālie uzņēmēji, lai izstrādātu konkrētus rīcību plānus sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Vidzemes reģionā.

Pasākums iesākās ar katras iesaistītās puses pozicionēšanu šajā procesā un iepazīšanos, pastāstot, kāpēc man/manai organizācijai ir svarīga sociālā uzņēmējdarbība.

Darba grupās tika diskutēts par to, kā katra interešu organizācija var veidot sociālajiem uzņēmējiem labvēlīgu vidi Vidzemē. Sagatavoti veicamo aktivitāšu saraksti, norādot, kas katrai interešu organizācijai ir jādara, lai attīstītu sociālo uzņēmējdarbību Vidzemes reģionā.

Noslēgumā tika izstrādāti darbību plāni, domājot par savas organizācijas iespējām un resursiem, ko mēs varam un, ja nevaram, tad kas mums tūkst.

Pasākuma laikā tika pausti sekojoši redzējumi, ko atbalsta organizācijas, t.sk. Vidzemes lauku partnerība "Brasla", var darīt, lai stiprinātu un atbalstītu sociālo uzņēmējdarbību:

- informēt sabiedrību un radīt izpratni par to, kas ir sociālais uzņēmums, kā to veidot;

- iekļaut savās attīstības stratēģijās specifisku atbalstu;

- veidot ciešāku sadarbību ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju;

- atbalstīt esošos uzņēmējus, lai viņi varētu attīstīt kādu jaunu sociālo pakalpojumu.

Atziņa, kas gūta no pasākuma ir tā, ka vēl ir daudz nezināmā, taču mērķis visiem ir viens - uzlabot dzīves kvalitāti un celt labklājības līmeni.

Paldies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai, Vidzemes plānošanas reģionam un Cēsu rajona lauku partnerībai par vērtīgo pasākumu un iedvesmu turpmākajam darbam, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs varam radīt sociālajai uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi!

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs