Cēsīs norisināsies domnīca "Kā kopā varam stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Vidzemē?"

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Cēsu rajona lauku partnerību 23. februārī plkst.15.00 aicina piedalīties domnīcā "Kā kopā varam stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Vidzemē?".

Domnīca pulcēs Vidzemes reģiona viedokļu līderus, uzņēmējus, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, kam ir vēlēšanās, iespēja un resursi stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību reģionā, kā arī pašus sociālos uzņēmējus.

MĒRĶIS ir saprast katras iesaistītās puses lomu un sagatavot konkrētus rīcību plānus (darbības šeit un tagad, nevis nākotnes vīzijas), lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību Vidzemes reģionā.

NORISES LAIKS UN VIETA: 

– 23. februāris, plkst.15.00 - 17.00;

– Koncertzālē CĒSIS, Raunas ielā 12-1, Cēsīs (1.stāva izstāžu zāle).

LŪGUMS DALĪBNIEKIEM: Lai sarunas un kopīgais darbs mums veiktos maksimāli produktīvi, aicinām pirms pasākuma iepazīties ar zemāk esošo Vidzemes uzņēmējdarbības ekosistēmas karti un izzināt sociālās uzņēmējdarbības tēmu plašāk:

– Video lekcijās, kas sniedz vispārēju priekšstatu par nozari;

– Pašvaldību loma un iesaiste nozarē;

– Citi noderīgi resursi.

Pasākums tiek organizēts Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla "Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!" ietvaros.

Plašāka informācija: Līga Ivanova, pasākumu koordinatore biedrībā "Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija", liga@sua.lv