Lai lustīga līgošana!

Līgo lauki, līgo pļavas,

Savas dienas gaidīdami;

Kad atnāca Jāņu diena,

Visiem ziedu seģenītes.

/Latv.t.dz./

Lai netrūka saules gaismas, lai pietika līgo dziesmas, lai lustīga līgošana!