Latvijas ciemi un mazpilsētas tiek aicinātas kļūt par Lauku kopienu parlamenta mājvietu

Latvijas ciemi un mazpilsētas tiek aicinātas pieteikties kļūt par 2023.gada lauku nākotnes diskusiju epicentru, uzņemot 6. Latvijas Lauku kopienu parlamentu

Kas ir aktuālie lauku attīstības jautājumi? Lai arī lauku telpā vērojama depopulācija, sabiedrības novecošanās, apgrūtināta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, ierobežotas nodarbinātības iespējas, tomēr iedzīvotāju pašorganizēšanās spējas, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un mijiedarbība, politiski-ekonomisko paradigmu maiņa, kopienu, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un vietējo uzņēmēju sadarbības iniciatīvas, radītās inovācijas un citas iniciatīvas kompensē esošos izaicinājumus, liecinot par lauku vietas dzīvotspēju[1] un augsto potenciālu.

Latvijas Lauku forums aicina lauku attīstības entuziastus reģionos un pašvaldības pieteikt savu ciemu vai mazpilsētu kļūt par 6. Latvijas Lauku kopienu parlamenta norises vietu! Pasākums plānots no 2023. gada 14. līdz 16. jūnijam, pulcējot vismaz 300 dalībniekus diskusijām, savstarpējas sadarbības un sadarbības tīklu izveidei, padarot Jūsu ciemu vai mazpilsētu par īpaša notikuma vietu. Divu dienu laikā to piepildīs NVO, lauku kopienas, uzņēmēji, pašvaldības, eksperti, akadēmiķi, politikas veidotāji un iedzīvotāji, kuri kopā strādās pie lauku attīstības nākotnes risinājumiem, pie rīcībām līdzdalības stimulēšanai un pie vienotas lauku kopienas balss izveides, veidojot lauku kopienu viedokli par lauku attīstību un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā, gan citviet pasaulē.

Lauku kopienu parlamenta norises vietas izvēlē nozīmīgākā loma ir cilvēku atvērtībai un vēlmei iesaistīties, konkrētās vietas iedzīvotāju iniciatīvām un darbiem, kas paveikti mijiedarbībā vienam ar otru, dabu, kultūru, vietas vēsturi, esošo un nākotnes iecerēm. Lauku kopienu parlamenta organizēšanā iesaistīsim vietējos ciema vai mazpilsētas iedzīvotājus, kultūras un pašvaldības darbiniekus, uzņēmējus un citus ar vietu saistītos ļaudis (uzņemot dalībniekus, piedāvājot vietējos ražojumus, izrādot paveikto un stāstot savas vietas stāstus, iesaistoties kultūras pasākumu norises nodrošināšanā, atbalstot tehniskajā norisē u.c.), tā stiprinot sadarbību vietējā mērogā, sildot vietējo ekonomiku un popularizējot teritoriju, tās iniciatīvas nacionālā un starptautiskā mērogā.

Latvijas lauku forums aicina pieteikumus sūtīt līdz š.g. 27. janvārim uz info@laukuforums.lv, norādot norises vietas nosaukumu, svarīgākos datus par ciemu/mazpilsētu un tajā notiekošo, praktiskās pasākuma norises redzējumu un iespējas tā īstenošanai, piemēram, norises vietu pieejamību mazām darba grupām iekštelpās vai ārtelpās, interneta pārklājums tiešsaistes nodrošināšanai, kā arī vismaz 2 fotogrāfijas. Organizatori pēc pieteikuma saņemšanas sazināsies ar pieteicējiem, lai nepieciešamības gadījumā noskaidrotu papildu informāciju. Lēmums par norises vietu tiks pieņemts un paziņots līdz 14. februārim.

Pieteikuma forma ŠEIT.

Kontaktinformācija:

Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums

LLF biroja tel. 28855427, E-pasts: info@laukuforums.lv

 Pulcējot entuziastus, rosinot diskusijas un jaunu sadarbību veidošanu, izstrādājot ieteikumus plānošanas dokumentiem un lauku telpas attīstībai, Latvijas Lauku parlaments iepriekš noticis Preiļos, Līgatnē, Kandavā, Jelgavas novada Zaļeniekos, Gulbenes novada Stāmerienā. Vairāk: laukuforums.lv un parlaments.laukuforums.lv

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild Latvijas Lauku forums.


[1] https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/49042/298-73007-Lace_Ilze_MaSt980016.pdf?sequence=1&isAllowed=y