Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma AKIS

AKIS:

– Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistema, kas attēlo zināšanu apmaiņas un atbalsta pakalpojumus starp dažādām iesaistītajām pusēm lauku teritorijās.

– Sniedz lauksaimniekiem, mežsaimniekiem atbilstošas zināšanas un tīklošanās iespējas lauksaimniecības un inovāciju jomā.

– Sistēma, kas nodrošina zināšanu plūsmu starp personām, organizācijām un institūcijām, kas izmanto zināšanas lauksaimniecībā un ar to saistītās jomās.

AKIS dalībnieki ir:

– valsts sektors;

– privātais sektors;

– pētniecības un izglītības sektors;

– nevalstiskais sektors.

AKIS mērķis ir izveidot nacionālu inovāciju ekosistēmu, uzlabojot zināšanu plūsmas starp AKIS dalībniekiem, kā arī stiprinot saikni starp pētniecību un praksi.

Lai gūtu plašāku ieskatu par ieguvumiem, ko sniedz Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) jeb AKIS, aicinām noskatīties nelielu EIP AGRI sagatavotu video.

Vairāk informācijas: Aiva Saulīte-Liniņa, Latvijas Lauku konsultāciju izglītības centra Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Sekretariāta projektu vadītāja, aiva.saulite@llkc.lv