LEADER Pieredzes pasākums Bavārijā.

Oktobrī partnerības „Brasla” pārstāvji zivsaimnieks Jānis Šmits un administratīvā vadītāja Līga Kārkliņa piedalījās SIA Latvijas lauku konsultācijas centrs, Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizētajā un finansētajā mācību, pieredzes braucienā Bavārijā. 

Plosbergas vietējās rīcības grupas pārstāve Stefānija iepazīstināja dalībniekus ar LEADER projektu „Fantastiskais Karpu ceļš” Kemnath ezeru parka apkārtnē (www.kemnath.de). Šis projekts ir tapis vairāku gadu etapos, tam arvien ir pievienojušās jaunas labiekārtošanas vietas. Karpu ceļš – tādēļ, ka reģionā no seniem laikiem tradicionāla iedzīvotāju nodarbošanās ir bijusi zivsaimniecība. Projekta īstenošanā ir iesaistījusies vietējā rīcības grupa, ka vadošā institūcija, pašvaldība sniegusi līdzdalību ar infrastruktūras  labiekārtošanas darbiem, savukārt nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie mākslinieki kopā ar vietējiem bērniem ir apgleznojuši, un  izkrāsojuši dabā izvietotās Karpu skulptūras. Karpas ir izvietotas pilsētas skvēros, atjaunotos parkos, gan ielu krustojumos un lauku teritorijā pie norādes uz zivsaimniecības uzņēmumu. Interesants bija Zeitleru ģimenes saimniecības apmeklējums Rothenbūrg-  „Zvejosim kopā ar bērniem”- pasākumu „Brīvdienas zivju saimniecībā” ietvaros (www.gowerlhof.de). Varējām apskatīties kā notiek jaunās paaudzes piesaistīšana zivju ķeršanas un šķirošanas procesam, kad dīķa ūdens ir nolaists. Brauciena laikā apskatījām vienu no lielākajiem Alfreda Stiera foreļu audzētavas un pārstrādes uzņēmumiem Bavārijā ar modernām tehnoloģijām un profesionālu zivju pārstrādi. Lielāko interesi Latvijas pārstāvjiem piesaistīja valsts zivsaimniecības – mācību paraugsaimniecības apmeklējums (www.bezirk-oberplatz.de). Saimniecībā māca modernas apsaimniekošanas metodes, visa veida zivju audzēšanu īpaši izceļot storu audzēšanu. Diskusiju laikā noskaidrojās, ka arī Vācijas zivsaimniekiem ir daudz kaitēkļu (piem. bebri, ūdeles, zivju gārņi, kormorāni), ar kuriem ir jāmācās sadzīvot, vai arī ir jāveic apkarošanas pasākumi. Tā pat kā latviešu uzņēmēji arī vācieši sūdzas par ES  birokrātiju un augstajām prasībām darbojoties zivsaimniecības nozarē.