LEADER programmas pētījums 2014.-2020.

Pētījuma ietvaros tika izvērtēta biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2014. - 2020. gadam ieviešana, tās ietekme uz teritorijas attīstību, apzinot iespējamo potenciālu, formulējot priekšnoteikumus tālākai, efektīvai biedrības un sadarbības partneru darbībai Limbažu novada – Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētās, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Umurgas, Vidrižu un Staiceles pagastos, Valmieras novada - Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagastos, Siguldas novada - Lēdurgas pagastā, un Cēsu novada - Straupes un Stalbes pagastu teritorijā.

Pētījuma noslēgumā tika sagatavoti secinājumi par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī tika sniegti ieteikumi biedrības turpmākai darbībai un nākošās attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Prezentācija par LEADER programmas pētījumu 2014.-2020.

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam analītiskais pārskats.

Pētījuma ietvaros tika pielietotas dažādas pētnieciskās metodes – dokumentu un statistikas datu analīze, intervijas ar pašvaldību, ZM, LAD, partnerības vadību, divas aptaujas – viena ar projektu iesniedzējiem un otra ar partnerības teritorijas iedzīvotājiem, un diskusijas ar uzņēmēju, NVO un pašvaldību pārstāvjiem.

Pētījums tika īstenots laika posmā no 2021. gada novembra - 2022. gada aprīlim.

Pētījumu īstenoja SIA “AC Konsultācijas”. Pētījuma autore: Vita Liepiņa.