LLKC ir izdevis jaunu materiālu "CEĻVEDIS MĀJRAŽOŠANĀ"

Skat. šeit 

1421253847_celvedis_majrazosana.pdf