Noslēgusies LEADER projektu konkursa 6. un 7.kārta

Biedrībā Vidzemes lauku partnerība "Brasla" noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" VII kārtas - sabiedriskā labuma projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

Projektu konkurss tika izsludināts 5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 287434,90 EUR apmērā.

2019. gada 25. aprīlī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa 7.kārta. Pavisam tika iesniegti 22 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 359762,74 apmērā:

4.Rīcībai "Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 114973,96; kopējais iesniegto projektu skaists – 9 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 154404,59.

Izvērtēto projektu saraksts 4.Rīcībai

5.Rīcībai "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 172460,94; kopējais iesniegto projektu skaists – 13 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 205358,15.

Izvērtēto projektu saraksts 5.Rīcībai

Vietējā rīcības grupā mēneša laikā projekti tiks izvērtēti atbilstoši "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pēc tam projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

VII kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

No 2019. gada 10. jūnija VII kārtas LEADER projektu pieteikumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienestā turpmākai izvērtēšanai.

 

Biedrībā Vidzemes lauku partnerība "Brasla" noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" VI kārtas - uzņēmējdarbības projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

Projektu konkurss tika izsludināts 5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 482604,76 EUR apmērā.

2019. gada 5. aprīlī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa 6.kārta. Pavisam tika iesniegti 29 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 587553,42 apmērā:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 265432,62; kopējais iesniegto projektu skaits – 21 projekts ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 478385,52.

Izvērtēto projektu saraksts 1.Rīcībai

2.Rīcībai "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 144781,43; kopējais iesniegto projektu skaists – 6 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 89866,10.

Izvērtēto projektu saraksts 2.Rīcībai

3.Rīcībai "Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 72390,71; kopējais iesniegto projektu skaists – 2 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 19301,80.

Izvērtēto projektu saraksts 3.Rīcībai

VI kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

No 2019. gada 21. maija VI kārtas LEADER projektu pieteikumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienestā turpmākai izvērtēšanai.

INFORMĀCIJA ATJAUNOTA 31.05.2019.