Noslēgusies IX kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši SVVA stratēģijai

Biedrībā Vidzemes lauku partnerība "Brasla" noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" IX kārtas - sabiedriskā labuma projektu iesniegumu izvērtēšana.

2020. gada 2. decembrī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa IX kārta.

Projektu konkurss tika izsludināts 5.2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" 5. Rīcībā: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana, ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 81246.53 EUR apmērā. Pavisam tika iesniegti 20 projekti, 124313.31 EUR apmērā.

IX kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

5. Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

*Informācija papildināta 04.01.2021.