Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana V kārta

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" V kārtas — uzņēmējdarbības projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

Projektu konkurss tika izsludināts 5.1.aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 81396.31 EUR apmērā.

2018.gada 25.jūnijā noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa 5.kārta. Pavisam tika iesniegti 8 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu 84060.20 EUR apmērā.

Izvērtēto projektu saraksts 1.Rīcībai.

V kārtā iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

Informējam, ka tie projekti, kas izvērtēšanas rezultātā nav saņēmuši minimālo punktu skaitu/neatbilst stratēģijai, tuvākajā laikā saņems Lauku atbalsta dienesta lēmumu par biedrības "Vidzemes lauku partnerības „Brasla”" veikto izvērtējumu.

2018.gada 31.jūlijā Lauku atbalsta dienestā nodoti V kārtas LEADER projektu pieteikumi.