Noslēgusies VIII kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši SVVA stratēģijai

Biedrībā “Vidzemes lauku partnerība "Brasla"” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" VIII kārtas uzņēmējdarbības projektu pieteikumu iesniegšana.

Projektu konkurss tika izsludināts 5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 278515,25 EUR apmērā.

Pavisam tika iesniegti 25 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 432804.01 apmērā:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" – 8. kārtā izsludinātais finansējums – EUR 194960,67 ; kopējais iesniegto projektu skaits – 19, ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 320455.8;

1.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

2.Rīcībai "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" – 8. kārtā izsludinātais finansējums – EUR 83554,58; kopējais iesniegto projektu skaists – 6, ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 112348.21.

2.Rīcības izvērtēto,sarindoto projektu saraksts.

8.kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.


http://www.brasla.lv/uploads/img/images/Logo_uzraksts.png