Organizējam sarunu diskusiju par vietējās teritorijas attīstību

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" aicina Limbažu novada iedzīvotājus, uzņēmējus, mājražotājus un citus interesentus uz sarunu "Man. Tev. Mums. Svarīgais nākotnē.", lai kopīgi veidotu jauno teritorijas attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam.

Pasākuma laikā runāsim par nepieciešamiem uzlabojumiem, lai radītu dzīvošanai laukos labvēlīgus apstākļus.

Ikviena viedoklis ir svarīgs, aicinām līdziesaistīties, piedaloties pasākumos:

- 2023. gada 16. martā plkst. 18:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā, Parka ielā 2, Staicelē;

- 2023. gada 20. martā plkst. 18:00 Alojas kultūras namā, Jūras ielā 13, Alojā.

Programma:

- Ieskats LEADER pasākuma īstenotajos projektos, īpašu uzmanību veltot konkrētajam pagastam;

- LEADER iespējas nākotnē (LAP 2023.-2027. gadam);

- Radošās diskusijas par iedzīvotāju iesaisti vietējās teritorijas attīstībā (balstītas uz anketēšanas rezultātiem).

* Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.