Organizējam sarunu par vietējās teritorijas attīstību

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" aicina Stalbes un Straupes pagasta iedzīvotājus, uzņēmējus, mājražotājus un citus interesentus uz sarunu "Man. Tev. Mums. Svarīgais nākotnē.", lai kopīgi veidotu jauno teritorijas attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam.
Pasākuma laikā runāsim par nepieciešamiem uzlabojumiem, lai radītu dzīvošanai laukos labvēlīgus apstākļus.

Pasākuma norises laiks un vieta:

- 2023. gada 27. aprīlis, plkst. 18:00;

- Lielstraupes pils, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads.

Programma:

- Ieskats LEADER pasākuma īstenotajos projektos, īpašu uzmanību veltot konkrētajam pagastam – Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izpilddirektore Līga Kārkliņa;

- LEADER iespējas nākotnē (LAP 2023.-2027. gadam) – Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izpilddirektore Līga Kārkliņa;

- Cēsu novada pašvaldības sniegtie atbalsta veidi ideju realizēšanai - Domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis;

- Vietējās teritorijas vajadzību apzināšana, to prioritizēšana.

Pēc pasākuma būs iespēja izstaigāt Lielstraupes pili.

Ikviena viedoklis ir svarīgs, aicinām līdziesaistīties, piedaloties pasākumā!

* Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.