Pieredzes apmaiņas pasākums Siguldā

Vietējo pārtikas produktu ražotāju un pārstrādātāju kooperācijas stiprināšana projektā "Ceļā uz Zaļo reģionu". Pieredzes apmaiņas pasākums Nr. 1, Siguldā. Startpteritoriālo projektu realizē Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar biedrībām "Cēsu rajona lauku partnerība" un "No Salacas līdz Rūjai".

Lai stiprinātu pārtikas ražotāju un pārstrādātāju interesi par dažādām sadarbības formām un kooperāciju, biedrības Cēsu rajona lauku partnerība, Vidzemes lauku partnerība “Brasla” un “No Salacas līdz Rūjai” īstenos vairākus pieredzes apmaiņas pasākumus, tādējādi mainot priekšstatus par sadarbības iespējām, to daudzveidību un vajadzību personīgajai un biznesa izaugsmei.

2024.gada 20. martā norisinājās pirmais pieredzes apmaiņas pasākums Siguldā, kurā piedalījās vairāk kā 20 vietējie pārtikas ražotāji un pārstrādātāji, lai uzzinātu kooperatīva Ekoloģisks.lv darbības principus, līdzšinējo pieredzi, kļūdas un nākotnes plānus. Kooperatīva vadītājs Raitis Rodiņš dalībniekiem izrādīja jauno noliktavu Siguldā, kas kalpos kā stratēģisks punkts vietējo zemnieku produkcijas pieņemšanai, uzglabāšanai un tālākai izplatīšanai ēdināšanas uzņēmumiem, kafejnīcām un vietējiem mazumtirgotājiem. Lielākajai daļai pasākumu dalībnieku nav bijusi pieredze dalībai kooperatīvā, bet atzīst, ka sadarbība un ilgtermiņa uzticība ir būtisks priekšnosacījums, lai uzlabotu sava uzņēmuma konkurētspēju, saņemtu labākas cenas iepakojumam, izejvielām un sēklām, atvieglotu smago birokrātisko slogu vietējos iepirkumos u.c. Pasākuma laikā dalībnieki apmeklēja arī kooperatīva ekoloģisks.lv mazumtirdzniecības veikalu Siguldas tirgū un uzzināja dažādus tirgošanās mākslas noslēpumus un Raita pieredzi par patērētāju vēlmēm un vajadzībām.

Pieredzes apmaiņas otrajā daļā dalībniekiem tika mesti vairāki izaicinājumi darbam grupās, lai Vitas Brakovskas vadībā, praktiski noskaidrotu, kā dalībniekiem sokas ar sadarbību, prasmi klausīties un izteikt viedokli, lai kopīgi sasniegtu konkrētu mērķi. Pēc aktīva grupu darba, Vita stāstīja par sistēmiskās domāšanas un transformācijas procesiem biznesā un mūsos, daloties ar dažādiem interesantiem piemēriem par arhetipiem, kas ļauj labāk izprast sevi un savus klientus.

Viens no darba uzdevumiem bija biznesa resursu kartes izstrāde, kas dalībniekiem ļāva padomāt par saviem resursiem, klientu vajadzībām, laika zagļiem, administratīvajiem šķēršļiem, piegāžu ķēdēm, loģistiku u.c. būtiskiem jautājumiem, par kuriem daļa no dalībniekiem nemaz ikdienā nedomā. Kā būtiskus izaicinājumus sadarbības trūkumā dalībnieki min nespēju uzticēties jauniem partneriem, kvalitātes standartu atšķirības, vēlme pēc ātras peļņas, nevis ilgtermiņa sadarbības, neuzticība un kopīgu resursu izmantošanas neesamība gan loģistikā, gan klientu piesaistē.

Dalībnieki pieredzes apmaiņas pasākumu atzina par ļoti vērtīgu, jo iegūtā informācija vēlreiz atgādināja, ka mazas izmaiņas var radīt lielus rezultātus, lai arī sākotnēji tās var būt grūti ieraugāmas.

Nākamais pieredzes apmaiņas brauciens norisināsies 19. aprīlī biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijā un pulcēs dalībniekus no pirmā pieredzes apmaiņas pasākuma, kā arī interesentus, kas vēlas veidot jaunas sadarbības.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Sīkākai informācijai:

Anda Briede, projekta koordinatore, tālr. +371 26107764, e-pasts andai.briedei@gmail.com.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekts “Ceļā uz Zaļo reģionu” Nr. 23-00-A019.332-000007.