Pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicina iedegt gaismu demokrātijai

Šodien, Gaismas dienā, pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicina iedegt gaismu demokrātijai, uzsākot akciju "Gaisma demokrātijai", aicinot iedzīvotājus un organizācijas pastāstīt par īstenotajām aktivitātēm, kas 2022. gadā Latvijas kopienās, ciemos un pilsētās veicinājušas iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, spēcinājušas sabiedrību un sekmējušas attīstību. Akcijas mērķis ir simboliski iedegt demokrātijas gaismu laikā, kad dabā kļūst aizvien tumšāks, gatavojoties 2023. gadā plānotajai "Demokrātijas akadēmijai".

"Mammai dzimšanas diena ir ziemas saulgriežu laikā, tāpēc bērnībā viņu ģimenes māja bija vienīgā tuvākajā apkaimē, kurā svētku laikā bija eglīte ar iespēju iedegt lampiņas. Tā bija viņas dzimšanas dienas eglīte, jo Ziemassvētkus nedrīkstēja svinēt, bet tas nemazināja prieku par iedegto gaismu," stāsta Demokrātijas akadēmijas vadītāja un Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka.

Šodien katrs savās mājās drīkstam ne vien ienest eglīti, iedegt svētku gaismiņas un svinēt svētkus, kurus katrs vēlamies, bet arī visa gada garumā izteikt savu viedokli, iniciēt dažādas aktivitātes, iesaistīties lēmumu pieņemšanā un spēcināt Latviju gan savā profesionālajā darbā, gan personiskajā inciatīvā.

"Šodien, kad līdz Ziemassvētkiem vēl tikai desmit dienas un vārda dienu svin Gaismas, aicinām katru aktīvo iedzīvotāju un organizācijas simboliski iedegt gaismu demokrātijai. Līdzīgi kā katrā istabā un mājā dzīvošanai ir nepieciešams iedegt spuldzi, kā laternas nepieciešamas gājējiem ne tikai novada centrā, bet uz katras ielas, kur ir gājēji, arī demokrātijas gaisma iededzama katrā ciemā, apkaimē, pilsētā un novadā, lai kopā varam spēcināt mūsu demokrātiju un attīstību. Gaisma vienmēr uzvar tumsu. Īpaši, ja to dedzam visi kopā."

2022. gadā Latvijā spoži degta gaisma demokrātijai, veidojot atbalsta akcijas un aktivitātes Ukrainas iedzīvotājiem, piemēram, organizējot gājienu "Kopā par Ukrainu! Kopā pret Putinu!", veidojot protesta akcijas, pieprasot kažokzvēru audzētavu aizliegšanu, izstrādājot priekšlikumus un iesaistoties diskusijās par Pašvaldību likumu, lai tas atbilstu iedzīvotāju vajadzībām, aizstāvot trauksmes cēlējus, rosinot pagastu pārvaldes atbalstīt iedzīvotāju aktiviātes.

Latvijas Lauku forums un Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar reģionālajiem NVO centriem visos Latvijas reģionos – Kurzemes NVO centru, Zemgales NVO centru, Dienvidlatgales NVO centru un Valmieras novada fondu vēršas pie pilsoniskās sabiedrības organizācijām, aktīvistiem, kopienām un publiskās pārvaldes ar aicinājumu iedegt gaismu demokrātijai - Pastāsti, kā Tu vai Tava organizācija 2022. gadā dedza gaismu demokrātijai, minot aktivitāti vai rezultātu, kas paveikts šajā gadā! Organizācijas aicina to publicēt sociālajos tīklos līdz Ziemassvētkiem, izmantojot tēmturi #GaismaDemokratijai".

Akcijas vizuālais materiāls pieejams šeit: https://ieej.lv/w8tvn

Akcijas veidotāji norāda, ka 2023. gadā spožu gaismu demokrātijai degs Demokrātijas Akadēmija – mācību programma, kas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumetna atbalstu progammā "Aktīvo iedzīvotāju fonds" tiek īstenota pilsoniskās kompetences stiprināšanai, dalībniekiem sniedzot jaunas zināšanas, iespēju pilnveidot savas personiskās un profesionālās kompetences. Dalība akadēmijā ir bez maksas un līdz 8. janvārim aicināts pieteikties ir ikkatrs interesents, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit: https://ieej.lv/WJPpC

Vairāk par Demokrātijas akadēmiju informatīvajā materiālā šeit:  https://ieej.lv/iQUbW

Kontaktinformācija:

Zane Seredina, Latvijas Lauku forums

+371 27884787, info@laukuforums.lv

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno 88 organizācijas visos Latvijas reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv.