Skangaļu muižā aizritējis Rudens forums 2023

Cēsu novada Liepas pagasta Skangaļu muižā aizritēja Latvijas Lauku foruma organizētais Rudens forums 2023, pulcējot vietējās rīcības grupas pārstāvjus no visas Latvijas.
2023. gada 9. un 10. novembrī  Latvijas vietējās rīcības grupas tikās klātienē, lai uzzinātu atbildes uz sev neskaidriem jautājumiem saistībā ar jaunā plānošanas perioda normatīviem aktiem, iegūtu jaunu skatījumu uz mērķtiecīgu sadarbību ar medijiem un digitāliem atbalsta rīkiem kopienu darbībā.
Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvas Smart Rural 27 nacionālā koordinatore Zanda Dimanta-Svilpe sniedza EK pilotprojekta “Viedo ciemu attīstībai dalībvalstīs” – Smart Rural 21 un Smart Rural 27 skatījumu uz Viedā ciema jēdziena izpratni un par VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU LOMU VIEDO CIEMU ATTĪSTĪBĀ. Sadaloties dalībniekiem 3 darba grupās, klātesošie VRG pārstāvji savstarpējās diskusijā centās atbildēt uz 3 jautājumiem:
1)Ilgtermiņa attīstības redzējuma sagatavošana (stratēģija vai attīstības plāns);
2) VRG nepieciešamās mācības;
3) Vieda projekta pazīmes.
Foruma darba gaitā bija iespēja iepazīt savas sajūtas  ar projekta "Neredzamā pasaule" aktivitāti un nedaudz izprast vājredzīgo un neredzīgo cilvēku vides izziņu ar taustes un baltā spieķa palīdzību.
Pasākums noslēdzās Eduarda Veidenbauma muzejā "Kalāči", kur Cēsu rajona lauku partnerība dalījās ar kopienu spēku stāstiem un muzejpedagoģe  Baiba Roze iepazīstināja ar realizēto LEADER projektu.  Ikvienam dalībniekam tika dāvināta maizes mājā tapušais "kalācis"- maizes kukulīts ar brīvības garšu.
Šādu tikšanās reižu neatsveramais ieguvums ir savu kolēģu satikšana klātienē, diskusijas par nopietnām tēmām un neformālās aktivitātēs gūt iedvesmu jauniem darbiem.
Paldies Latvijas Lauku forumam, Cēsu rajona lauku partnerībai, Maizes mājai un Baibai Rozei par divām izzinošām, emocionāli piepildītām dienām!
 
Foto Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs.