Starptautisks forums “Misija – bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā”

Cēsu, Siguldas novada pašvaldības, biedrība “Greenfest", Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz starptautisku forumu "Misija – bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā".

Norises laiks un vieta:

  • 2023. gada 25.oktobris, plkst. 10.00 -16.00
  • Kultūras centrā "Siguldas devons", Pils iela 10, Sigulda.

Forumā aicināts piedalīties ikviens interesents. Lūdzam apstiprināt savu dalību līdz šā gada 20. oktobrim, reģistrējoties ŠEIT.

Forumā pārstāvji no valsts, pašvaldību, nevaldības un privātajām organizācijām, kā arī pieaicinātie ārvalstu eksperti iepazīstinās dalībniekus ar bioreģiona izveides kontekstu un nozīmīgumu, kā arī dalīsies ar praktiskiem piemēriem par bioreģionu darbību Eiropā un pasaulē.

Bioreģiona izveide aizsākās kā sabiedriska kustība, kurā sākotnēji galvenais virzītājspēks – biedrība “Greenfest” –, organizējot zaļās domāšanas festivālu, kopš 2018. gada pievērsa iedzīvotāju un pašvaldību uzmanību nepieciešamībai veicināt ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu. Īpaši tika uzsvērta vajadzība pēc bioloģiskās saimniekošanas attīstības Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Šajā vasarā sadarbībā ar iesaistītajām pusēm – Dabas aizsardzības pārvaldi, Vidzemes Augstskolu, Vidzemes plānošanas reģionu, SIA “ZAAO”, Cēsu rajona lauku partnerību, Agroresursu un ekonomikas institūtu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un citiem partneriem – esam izstrādājuši labas gribas memorandu par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Memorandā noteikti galvenie principi, kuriem sekojot, nonāksim pie jaunas ekonomikas veidošanas, kas ir dabai un klimatam draudzīga, resursu taupīga, sociāli iekļaujoša un labklājību veicinoša. Tāpat memorandā nostiprināti arī galvenie rīcības virzieni, kurus nepieciešams attīstīt, lai iedzīvinātu bioreģiona būtību.

Foruma ietvaros klātesošie tiks aicināti parakstīt labas gribas memorandu par Baltijā pirmā bioreģiona izveidošanu Gaujas Nacionālā parka teritorijā Cēsu, Siguldas, Valmieras un Saulkrastu novadā. Bioreģiona izveide ir brīnišķīga dāvana Gaujas Nacionālajam parkam, kam šogad aprit 50 gadi.

Foruma programma: