Vidzemes lauku partnerība "Brasla" konkursam Dižprojekts 2022 izvirzījusi projektu "Redzi, domā un dari!"

Ar labi paveikto ir jālepojas, jo tas var iedvesmot citus, tā vairojot pozitīvo, iedrošinot rīkoties un attīstīt Latvijas lauku teritoriju potenciālu. Vienlaikus radītām darbavietām, izveidotiem uzņēmumiem, labiekārtotām un jaunradītām sabiedrībai pieejamām vietām un citiem nozīmīgiem rezultātiem, LEADER projekti ļauj ieraudzīt arī piepildītus sapņus un uzlabotu dzīves kvalitāti.

Latvijas Lauku foruma iniciētajai Latvijas partnerību balvai LEADER "Dižprojekts 2022" vietējo iniciatīvu projekts, kas realizēts vietējās rīcības grupas darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums, no Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbības teritorijā īstenotajiem LEADER projektiem, esam izvirzījuši biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" īstenoto projektu "Redzi, domā un dari!".

Līdz 2023.gada 28.februārim aicinām atbalstīt projektu, spiežot "PATĪK" un daloties ar ierakstu sociālajos tīklos FacebookTwitter un Instagram, lai balsojums tiktu ieskaitīts, jādalās un jāreaģē uz oriģinālo ierakstu Latvijas lauku foruma lapā. Balsojuma rezultāts dos 1/3 daļu no kopējā kandidāta vērtējuma. Dižprojekts 2022 nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.

Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju un saņēmis finansējumu. Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Plašāka informācija par konkursu un balvai izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem ŠEIT.

PROJEKTA APRAKSTS

PROJEKTA NOSAUKUMS: Redzi, domā un dari!

ĪSTENOTĀJS: Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs"

VIETA: Stūri, Stalbes pagasts, Cēsu novads

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 7717.99 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 6946.19 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: Ar labu un viegli uztveramu uzskatāmo materiālu un aprīkojumu palīdzību labākā kvalitātē turpināt biedrības iesākto darbu sabiedrības izglītošanā, rosinot cilvēku rīcības maiņu ilgtspējīgas attīstības virzienā, izglītojot dažādas mērķgrupas (bērnus, jauniešus, pieaugušos) par vides jautājumiem caur izglītojošām aktivitātēm - nodarbībām, pasākumiem, ekskursijām, apmācībām - īpaši pievēršoties pieaugušo izglītošanai.

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros izveidots interaktīvs atkritumu noglabāšanas poligona "Daibe" makets, kurš ne tikai reaģē uz pieskārieniem, bet daudz ērtākā un pārredzamākā veidā parāda poligona teritoriju un procesus. Lai papildinātu apmācību vadītāja stāstīto, ar skaņas un video sistēmu aprīkots autobuss, kurš apmeklētājus izved izpētes braucienā pa atkritumu poligonu, rādot dažādus interaktīvus materiālus, kas rada padziļinātāku izpratni un pieredzi par apkārt redzamo. Izveidota mobilā ugunskura vieta, lai stāstītu, rādītu un praktiskā veidā ļautu apgūt pamatprincipus, kā rīkot pikniku, kas nepiesārņotu dabu.

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:

Foto: biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" arhīvs

Foto: biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" arhīvs

Foto: biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" arhīvs

Biedrības veiktajām aktivitātēm iespējams sekot līdzi: www.urda.lv.

Apraksts PDF formātā pieejams ŠEIT.