Vidzemes lauku partnerība "Brasla" konkursam Dižprojekts 2023 izvirzījusi projektu "Porcelāna un keramikas ražotnes izveidošana"

Ar labi paveikto ir jālepojas, jo tas var iedvesmot citus, tā vairojot pozitīvo, iedrošinot rīkoties un attīstīt Latvijas lauku teritoriju potenciālu. Vienlaikus radītām darbavietām, izveidotiem uzņēmumiem, labiekārtotām un jaunradītām sabiedrībai pieejamām vietām un citiem nozīmīgiem rezultātiem, LEADER projekti ļauj ieraudzīt arī piepildītus sapņus un uzlabotu dzīves kvalitāti.

 Latvijas Lauku foruma iniciētajai Latvijas partnerību balvai LEADER "Dižprojekts 2023" vietējo iniciatīvu projekts, kas realizēts vietējās rīcības grupas darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums, no Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbības teritorijā īstenotajiem LEADER projektiem, esam izvirzījuši SIA INESES KERAMIKA īstenoto projektu "Porcelāna un keramikas ražotnes izveidošana".

Lai sasniegtu plašāku mērķauditoriju, informācija par katru Dižprojekta 2023 nominantu tiks publicēta LLF mājas lapā un sociālajos tīklos (Facebook un Instagram).

Dižprojekta uzvarētāju nosaka VRG (viena balss no vienas VRG), ekspertu un sabiedrības (sociālie tīkli) balsojums – katrai grupai piešķirot vienlīdzīgu 1/3 „svaru". Sabiedrības balsojumu nosaka "patīk" un "dalīšanās" skaits tikai LLF sociālo tīklu profilos.

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju un saņēmis finansējumu. Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Plašāka informācija par konkursu un balvai izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem ŠEIT.