Vidzemes lauku partnerības "Brasla" gada kopsapulce

Aicinām uz biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" gada kopsapulci, kas notiks 2020. gada 12. martā plkst. 14.00, Limbažu muzejā, 2. stāvā,  Burtnieku ielā 7, Limbaži.

Programma:

Muzikāls sveiciens; Jaunu biedru uzņemšana; Padomes sastāva izmaiņas; Atskats, prezentācija par 2019.gadu, svarīgākie darbi, pasākumi, biedrības gada pārskats; Diskusijas, priekšlikumi.

Pieteikšanās līdz 9. martam, rakstot uz e-pastu: Liga@brasla.lv vai zvanot pa tālr.  Līgai Kārkliņai 26137342. PILNVARA balss nodošanai biedru kopsapulcē

  • Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.