Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kopsapulce Limbažos

2020. gada 12. martā, Limbažu muzejā, nupat atjaunotajā semināru zālē, norisinājās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” gada kopsapulce, pulcējot 46 balss tiesīgās personas.

Par sapulces muzikālo priekšnesumu gādāja Limbažu mūzikas un mākslas skolas, Mūzikas nodaļas audzēknis Markuss Bergmanis, priecējot ar lielisko akordeona spēli. Markuss ir arī Limbažu kultūras nama pūtēju orķestra "Lemisele" dalībnieks un izmanto LEADER projektā iegādātos mūzikas instrumentus. Pārsteidzoši, ka Markuss 12 gadu vecumā, pašmācības ceļā apguvis klarnetes spēli. Biedrības izpilddirektore Līga Kārkliņa klātesošos informēja par Vidzemes lauku partnerības “Brasla” aktivitātēm un sasniegumiem 2019. gadā. Sapulces laikā notika balsošana par biedrības padomes sastāva izmaiņām, jaunu biedru uzņemšanu, gada pārskata apstiprināšanu, izteikti priekšlikumi, lai uzlabotu biedrības darbību. Kopsapulces dalībnieki tika informēti par plānotām LEADER programmas aktualitātēm 2021.-2027. gadam, par lauku telpas attīstību, kā arī sniegta informācija biedrību pārstāvjiem, ka Aktīvo iedzīvotāju fondā no 2020.-2024. gadam pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams finansējums aktivitāšu īstenošanai četrās programmās: “Demokrātijas kultūra”, “Cilvēktiesības”, “Ilgtspēja un kapacitāte” un “Divpusējā un reģionālā sadarbība”. Apgūstot EEZ/Norvēģijas finansējumu. Sapulces noslēgumā interesenti, gida pavadībā noklausījās stāstījumu par Latvijas Republikas himnas autora Baumaņu Kārļa dzīvi un devumu. Paldies Limbažu muzeja vadītājai Elēnai Silājai par viesmīlību.

Foto ŠEIT.