Viedie ciemi

Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un risina problēmas, aktīvi izmanto oriģinālus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems nav rezultāts, bet metode un process, kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi.

Eiropas Savienības partneru apvienība “Ciematu tīklojuma partnerība” (Village Network Partnership) izveidota, lai veicinātu Viedo lauku teritoriju/ciematu (Smart Villages) attīstību dažādās Eiropas valstīs un reģionos. Partnerībā piedalās 28 nacionālie eksperti no visām ES valstīm un Apvienotās Karalistes. Projektā paredzēts izveidot tiešsaistes platformu, kas piedāvātu vienā vietā apkopotus kontaktus un informāciju par Viedo ciematu attīstību ES, tajā skaitā ceļa karti lauku teritorijām, kuras vēlas piedalīties Viedo ciematu partnerībā, kā arī piedāvāt jaunus risinājumus un labās prakses piemērus Viedo ciematu attīstībai. Lai gan Viedo ciematu veidošanai nav noteikti ierobežojumi, tomēr, ņemot vērā “ciemata” būtību, lielākas pilsētas, t. i., ar vairāk nekā 15 000 iedzīvotājiem tiks apstiprinātas dalībai vienīgi labi pamatotos izņēmuma gadījumos. Būtisks Viedo ciematu attīstības stratēģijas aspekts ir kopīgu energoefektivitātes un digitalizācijas pasākumu īstenošana. Svarīgi ir jau iepriekš kopīgi īstenotie pētījumi, pilotprojekti vai atbalsta izmantošana no KLP (Kopīgās lauksaimniecības politikas), t. sk. LEADER/CLLD, ES Kohēzijas politikas instrumentiem, Apvārsnis-2020, Interreg, The Connecting Europe Facility, Europe for Citizens un citām programmām. Savukārt Viedā ciemata un tā kopīgas stratēģijas izveide dod papildus iespējas finansējuma saņemšanai pašu ciematu attīstības mērķiem no iepriekš minētajiem avotiem. Partnerības izveidošanas sākuma posmā projektā jau tikuši iekļauti šādi Viedie ciemati: Raudanmaa (Somija), Dingle (Īrija), Kythera (Grieķija), Mukarov (Čehija), Moans-Sartoux (Francija). Plašāka informācija par Viedo ciematu tīklu (Smart Village Network) ir pieejama ŠEIT (angļu valodā). Viedo ciematu tīklā līdz šim reģistrēti arī trīs Viedie ciemati no Baltijas valstīm, kurus pārstāv biedrība “Jūras zeme”, PPP asociācija “Zied zeme” Latvijā un Harju novada ciematu asociācija Igaunijā. Informācija par Latvijas iesaistīto organizāciju aktivitātēm pieejama (latviešu valodā) ŠEIT. Partnerībā iekļautajiem Viedajiem ciematiem iespējams pievienoties vēl 2 vai 3 dalībniekiem no Latvijas, iesniedzot savus pieteikumu līdz šā gada 11. maijam. Lai piedalītos, nepieciešams aizpildīt tiešsaistē izveidotu pieteikuma formu, kas atrodama ŠEIT. Ieguvumi no pieteikšanās un dalības partnerībā Viedajiem ciematiem, kuri būs pieteikušies dalībai partnerībā, neatkarīgi no tā, vai tie tiks vai netiks apstiprināti pilnvērtīgai dalībai projektā, tiks piešķirta iespēja apmeklēt partnerībā iekļautos Viedos ciematus un dalīties pieredzē, ja tiks izteikta šāda vēlme. Viena no projekta aktivitātēm ir studiju vizītes Viedajos ciematos. Tiem Viedajiem ciematiem, kuri tiks apstiprināti pilnvērtīgai dalībai projektā, būs nodrošinātas arī papildus konsultācijas, mācības un cita veida atbalsts, lai palīdzētu pilnveidot un attīstīt sava Viedā ciemata stratēģiju. Neatkarīgi no pieteikšanās dalībai partnerībā visiem ciematiem, kuri vēlētos izmantot projekta tiešsaistes platformā piedāvātos “viedos risinājumus”, tiks nodrošināta šāda iespēja. Turklāt visiem interesentiem būs iespēja iekļūt projekta tiešsaistes platformas kontaktu sarakstā/datu bāzē un saņemt regulāru informāciju par projekta jaunumiem. Jebkuram ieinteresētajam ciematam būs iespēja arī pievienoties Viedo ciematu tīklam, kurš turpinās atbalstīt un informēt tā biedrus par Viedo ciematu attīstību. Ja esat ieinteresēti un vēlaties piedalīties “Ciematu tīklojuma partnerībā”, izmantojot kādas no iepriekš minētajām iespējām, lūdzu, sazinieties ar Latvijas projekta eksperti Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@lu.lv; tel. 29417214). Vairāk par projektu ŠEIT. Pieteikums Viedajiem Ciematiem ŠEIT.