Atbalsts vietējām rīcības grupām LEADER pieejas īstenošanā, 2023.-2027. G.

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas Sekretariāta pasākumu ietvaros organizēts pasākums "Atbalsts vietējām rīcības grupām LEADER pieejas īstenošanā, 2023.–2027. G.".

Norises laiks un vieta:

- 2023. gada 29. martā plkst. 10.00;

- Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, Rīgas ielā 34, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā.

Darba kārtība pieejama ŠEIT.