Vietējo rīcības grupu tikšanās Madonā

Vietējo rīcības grupu tikšanās Madonā par stratēģijas 2023.-2027. gadam sagatavošanas jautājumiem:

1. Par stratēģiju:

1) Ko sagatavošanas procesā darījāt savādāk, kā citām reizēm, kāpēc, kāds rezultāts?

2) Jūsu vīzija, jūsu mērķi.

3) Kāda būs starpteritoriālo sadarbības projektu vieta un loma stratēģijā.

2. Par LEADER pievienoto vērtību. Cik vienkārši vai sarežģīti tas ir?

3. Par atbalsta intensitātes paaugstināšanu. Rastie risinājumi un pamatojumi.

4. Jūsuprāt efektīvākie vērtēšanas kritēriji.

5. Vai izmantosiet "Lauku biļeti" un "Jauniešu inicatīvas"?

Norises laiks un vieta:

- 2023. gada 25.-26. aprīlis;

- Nodibinājuma "Madonas novada fonds" darbības teritorija.