Informatīvs apmācību seminārs Ozolniekos, "LEADER pieejas pasākumu īstenošana" un LEADER /SVAA pieejas novērtēšana

  • Apakštēma: Ministru kabineta noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”, veidlapu aizpildīšana.
  • Zemkopības ministrija un Eiropas Lauku attīstības novērtēšanas (ELAN) palīdzības dienests (the European Evaluation Helpdesk for Rural Development) ielūdz Jūs uz “EvaluationWORKS!” – ikgadējo kapacitātes stirpināšanas pasākumu, kas tiek rīkots katrā ES dalībvalstī, lai nodrošinātu platformu, kas uzlabo lauku attīstības novērtēšanā iesaistīto un ieinteresēto pušu novērtēšanas kapacitāti.

 

Kapacitātes stiprināšanas semināra mērķi:

  • Nodrošināt ikgadēju forumu informācijas apmaiņai un mācīšanos, kas dod labumu visām LEADER/SVVA pieejas novērtēšanā tieši un netieši iesaistītajām pusēm;
  • Pārliecināties, ka visas novērtēšanas aktivitātes, kas saistītas ar LEADER/SVVA pieeju nacionālā un vietējā līmenī, atbilst uzraudzības un novērtēšanas sistēmai;
  • Nodrošināt īpašu atbalstu LEADER/SVVA pieejas novērtēšanai VRG līmenī un sasaistei ar LAP novērtēšanu, iekļaujot kapacitātes stiprināšanas nepieciešamības apzināšanu;
  • Apspriest iespējamās pieejas novērtēšanā un citus ar novērtēšanu saistītus aspektus.

Ozolnieki LLKC, Rīgas iela -34

 

[…] Lasīt tālāk

Siguldas un Cēsu LLKC rīko diskusiju par Lauku attīstībai svarīgu atbalsta instrumentu praktisku izveidi un ieviešanu.

29.05.2017.  Siguldas un Cēsu LLKC rīko diskusiju par Lauku  attīstībai svarīgu atbalsta instrumentu praktisku izveidi un ieviešanu.

Diskusija ar LR 'Zemkopības ministrijas' (ZM) pārstāvjiem:

Liene Jansone, Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore

Aivars Lapiņš, Eiropas savienības lietu nodaļas padomnieks, Latvijas pārstāvis EP (Brisele).

Abi speciālisti ir praktiķi, kuri reāli piedalās atbalsta instrumentu izstrādē kā nacionālā, tā reģionālā līmenī.

Īpaši aicinati uz diskusiju par LEADER atbalsta instrumentu aktivizēšanu vēl LAP 2014-2020.periodā un atbalsta instrumentiem periodam pēc 2020.gada.

Diskusijas norise: SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Pierīgas konsultāciju birojā, Dārza iela 2a, Sigulda.

Laiks: 29.05.2017., no plkst.15:00 līdz pl.17.00.

[…] Lasīt tālāk