Notikumi

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" konkursam "Dižprojekts" 2021 izvirzījusi projektu "Minies pa sliedēm!"

Veiksmīgi stāsti iedvesmo un iedrošina rīkoties un atraisīt lauku teritorijās esošo potenciālu, demonstrējot iespējas risināt ekonomiskās un sociālos izaicinājumus. Vienlaikus radītām darbavietām, izveidotiem uzņēmumiem, labiekārtotām un jaunradītām sabiedrībai pieejamām vietām un citiem nozīmīgiem rezultātiem, LEADER projekti ļauj ieraudzīt arī piepildītus sapņus un uzlabotu dzīves kvalitātes.

Informatīvs seminārs "CEĻĀ UZ LEADER"

Piektdien, 2021.gada 17.decembrī, tiešsaistes platformā ZOOM norisinājās informatīvs seminārs "CEĻĀ UZ LEADER", kurā tika sniegta informācija par projektu sagatavošanas nosacījumiem izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

Digitalizācija un mājokļu pieejamība lauku teritorijās prasa sistemātiskus un Latvijas lauku situācijai atbilstošus risinājumus

Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldībā, digitalizācija, sabiedriskā transporta un mājokļu pieejamība laukos – aktuālas tēmas Latvijā, pie kurām norit aktīvs darbs, izstrādājot rīcībpolitikas dokumentus, analizējot esošās prakses, uzsākot jaunas iniciatīvas un veidojot diskusijas dažādu iesaistīto pušu lokā un plašākā sabiedrībā. Latvijas Lauku forums (turpmāk - LLF), reaģējot uz to, ir īstenojis jaunu pieeju - lauku filtru, lai vērtētu, kā esošie risinājumi un rīcībpolitikas ievēro un atbild uz lauku telpas unikālajām vajadzībām un izaicinājumiem.

Aicinām piedalīties LEADER projektu iesniedzēju aptaujā

Biedrība Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar SIA "AC Konsultācijas" veic LEADER projektu iesniedzēju aptauju. Aptauja tiek veikta, lai izvērtētu Vidzemes lauku partnerības „Brasla” sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģijas ieviešanu un sagatavotu ievirzes nākošā plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanai.

Sveiciens svētkos!

Novēlam sirdssiltus un gaišus Ziemassvētkus, radošām idejām un panākumiem bagātu Jauno 2022.gadu!

Lauku filtrs kā risinājums līdzšinējai nespējai atbildēt uz lauku iedzīvotāju vajadzībām

Iedzīvotāju skaita samazināšanās Latvijas lauku teritorijās ir viena no augstākajām Eiropā, arī ierobežota vai vajadzībām neatbilstoša pakalpojumu pieejamība un infrastruktūra ir laukus raksturojoša situācija. Līdzīgu izaicinājumu mazināšanai un lauku iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu politiku īstenošanai daudzās Eiropas Savienības valstīs tiek īstenots koncepts „lauku filtrs” – pieeja rīcībpolitiku izvērtējumam, lai noteiktu to ietekmi tieši uz lauku teritorijām, salīdzinot ar ietekmi uz citām teritorijām. Arvien aktīvāk izskan aicinājumi šo pieeju ieviest centralizēti visas Eiropas mērogā, mudinot uz šādu rīcību arī Latvijas politikas veidotājus un īstenotājus.