Notikumi

Interaktīva pieredze atkritumu poligona Daibe iepazīšanai!

Lai saprastu, ka, aizverot atkritumu konteinera vāku, atkritumi nenonāk mītiskā pasaulē, kur tie labprātīgi pašiznīcinās, vismaz reizi dzīvē katram no mums būtu vērts aizbraukt uz atkritumu poligonu, lai iepazītu tā darbību un procesus. Tas, iespējams, ļautu pieņemt ilgtermiņa lēmumus, lai samazinātu savā mājsaimniecībā saražoto atkritumu daudzumu.

Uzņemam viesus no Liepājas rajona partnerības

No 2021. gada 8.-9. septembrim Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā izzinošā pieredzes apmaiņas pasākumā “IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS” viesojās biedrības “Liepājas rajona partnerība” teritorijas aktīvie iedzīvotāji, lai iepazītos ar Cēsu, Valmieras un Limbažu novadu vietējiem ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem.

Puikules dzelzceļa stacija iegūst "jaunu elpu"

Ar prieku paziņojam, ka, starpteritoriālā sadarbības projekta "Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja", Nr. 19-00-A019.332-000004, ietvaros, ko īsteno biedrības - Vidzemes lauku partnerība "Brasla", "Jūrkante", "Abulas lauku partnerība", "Cēsu rajona lauku partnerība", "No Salacas līdz Rūjai" un "Sateka", uz vecās Puikules dzelzceļa stacijas ēkas sienas ir izvietoti trīs lielformāta informatīvie baneri par Latvijas dzelzceļa un Puikules stacijas vēsturi.

Piedzīvotais Sēlijā un Latgalē

2021. gada 25. augusta agrā rītā, sākās nelielās grupas izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums "LEADER projektu labā prakse un ieceres Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi" un Lauku partnerības "Sēlija" teritorijās".

Starpvalstu sadarbības projekta noslēguma pasākums

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” sadarbībā ar Vidzemes lauku partnerību "Brasla" un vietējās rīcības grupu Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" organizē projekta noslēguma konferenci.

Mājražošanas studiju vizīte Raunā

2021.gada 18.septembrī, kopprojekta “Mājražošanas jaunrade” (Nr. 18-00-A019.332-000006) ietvaros, notika mājražošanas studiju vizīte Raunā, Smiltenes novadā, kuru organizēja biedrība “Jūrkante” sadarbībā ar biedrībām – Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, “Abulas lauku partnerība” un “Cēsu rajona lauku partnerība”.

Starpvalstu sadarbības projekta noslēguma konference

2021.gada 3.septembrī notika starpvalstu sadarbības projekta "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās", Nr. 19-00-A019.333-000004, noslēguma pasākums, kuru organizēja biedrība "No Salacas līdz Rūjai" sadarbībā ar biedrību Vidzemes lauku partnerība "Brasla".

Labiekārtota Augstrozes Lielezera dabas taka

Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", ko realizē VRG Brasla sadarbībā ar Leader SILMU, ietvaros kopš projekta apstiprināšanas ir notikušas vairākas aktivitātes, lai rastu risinājumus partnerības teritorijā esošo dabas taku labiekārtošanai, uzturēšanai, saudzēšanai.

LEADER projektu uzraudzības pasākums

2021.gada 18.augustā Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pārstāvji devās LEADER projektu uzraudzības braucienā pa Limbažu novadu un Limbažu novada pašvaldības Alojas administratīvo teritoriju.