Notikumi

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrimizsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Jaunumu no LOSP un Lauku tīkls

Informatīvie jaunumi no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra"

Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas SVVA stratēģijas īstenošanas projektiem

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus. Grozījumus otrdien, 2. augustā, akceptēja valdība.

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina pirmo LEADER projektu konkursa kārtu

Projektu pieņemšana notiks no 2016. gada 15.aprīļa līdz 16.maijam (plkst.17:00) (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Īstenots iedzīvotāju grupas "Straupes pamatskolas vides aktīvisti" projekts "Līdzsvara elementi Sajūtu takai Mazstraupes pils parkā"

Līdzsvara elementi Sajūtu takai Mazstraupes pils parkā. Straupes pamatskolas Vides aktīvisti ar Vidzemes lauku partnerības „Brasla” atbalstu īstenojuši ieceri, izveidot pirmo Sajūtu taku Straupē pamatskolas teritorijā, uzstādot šūpoles koordinācijas stiprināšanai. Ideja par takas izveidošanu radās 2014.gada rudenī, apkopojot skolēnu un skolotāju viedokli, par to, cik bieži mūsdienu bērni pavada zaļā pļavā, brīvā dabā, sajūtot vidi sev apkārt.