Aizvadīta "Apaļā galda" diskusija Bīriņu pilī

2023. gada 10. februārī Bīriņu pilī biedrības "Latvijas Lauku forums" un Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā "Apaļā galda" diskusijā par pārtikas zaļo publisko iepirkumu (ZPI) izglītības iestāžu ēdināšanas jomā vienkopus pulcējās pārtikas ZPI ieinteresētās puses, lai apmainītos ar atšķirīgām pieredzēm, zināšanām, redzējumu un jaunāko informāciju.

Pasākuma pirmajā daļā Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve iepazīstināja klātesošos ar projektu "Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana "Food2030" mērķu sasniegšanai" (CITIES2030) - tajā paveikto un turpmāk plānoto, Latvijas Lauku foruma pārstāve iepazīstināja ar pārtikas tēmu atspoguļojumu iesaistīto pašvaldību stratēģiskajos dokumentos, Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece iepazīstināja ar pētījumu par ZPI Latvijā, savukārt Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pārstāve pastāstīja par vietējo rīcības grupu lomu pārtikas sistēmā.

Pasākuma otrajā - diskusiju daļā tika identificēti problēmjautājumi un meklēti risinājumi pārtikas ZPI uzlabošanai attiecīgā teritorijā. Diskusiju gaitā izkristalizējās vairākas būtiskas atziņas un konkrēti priekšlikumi:

• Svarīgi ir kvalitatīvi paēdināt bērnus izglītības iestādēs;

• Dažkārt ēdinātāji ir negodprātīgi un pavirši izturas pret ZPI līguma nosacījumu izpildi (piem., neatbilstošas pārtikas izmantošana);

• Ēdinātājiem jābūt radošiem, lai tie spētu sastādīt ēdienkartes un pagatavot ēdienus, kas neradītu pārtikas atkritumus;

• Nepieciešams izstrādāt vietējiem ražotājiem labvēlīgus normatīvos regulējumus, ZPI noteiktās prasības un kritērijus;

• Lai veicinātu īso pārtikas piegādes ķēžu darbību valsts un pašvaldību iestādēs, ir jāveido sadarbība starp ZPI iesaistītajām pusēm;

• Attiecīgajā teritorijā vietējo ražotāju kapacitāte ir ierobežota, kā risinājums tiek minēts mazo kooperatīvu dibināšana;

• Kā svarīgs teritorijas ekonomikas stiprinātājs ir vietējo ražotāju atbalsts ZPI.

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs