Noslēdzies starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

Sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, 2022. gadā noslēdzās starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", kura ietvaros organizēti Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā esošo dabas taku izpētes pasākumi, tūrisma konference, pieredzes apmaiņa Somijā un Latvijā, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.

Projektā paveiktais atspoguļots četros video stāstos, tajos izcelti pārrobežu sadarbības ieguvumi un rezultāti - uzlabota tūrisma infrastruktūra (izveidota pastaigu taka, uzstādītas BIO tualetes, labiekārtotas atpūtas vietas ar galdiem, soliem un informācijas stendiem Staicelē, Alojā, Braslavā, Brīvzemniekos, Zilākalnā, Umurgā, Lēdurgā, Straupē) un iepazītas atpūtas vietas SILMU teritorijā.

Lai patīkama video skatīšanās, kā arī jauka, pilnvērtīga un droša atpūta Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā!

1.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktie labiekārtošanas darbi Staicelē, Alojā, Braslavā, Brīvzemniekos un Umurgā

2.video atspoguļotas projekta ietvaros iepazītās atpūtas vietas SILMU teritorijā

 

3.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktie labiekārtošanas darbi Straupē

4.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktiem labiekārtošanas darbi Lēdurgā un Zilākalnā

Par projektā paveikto un notikušajām aktivitātēm vairāk ŠEIT.

Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", Nr. 19-00-A019.333-000001, īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Foto: Toms Treimanis