Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", Nr. 19-00-A019.333-000001, aktivitāšu preses relīzes:

1. Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" finiša taisnē | Laikraksts "Auseklis" (27.09.2022.);

2. Pie Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra labiekārtota tūrisma infrastruktūra | Valmieras novada pašvaldība (www.valmierasnovads.lv) (08.08.2022.);

3. Labiekārtota Riebiņu ezera apkārtne | Cēsu novada Vēstis (Nr.6 (234), 2022.gada 28.jūlijs) - Lasi 12.lapā;

4. Raksts no Brīvzemnieku pagasta Facebook lapas (14.06.2022.);

5. Limbažu novada vēstis (www.retv.lv) (29.08.2021.) - Skaties no 7:48 min līdz 12:07 min;

6. Uzlabota dabas taka gar Augstrozes Lielezeru | Laikraksts "Auseklis" (24.08.2021.);

7. Umurgas pagastā labiekārtota Augstrozes Lielezera dabas taka | Limbažu novada pašvaldība (www.limbazunovads.lv) (19.08.2021.);

8. Uzlabota dabas taka gar Augstrozes Lielezeru | Laikraksts "Auseklis" (17.08.2021.);

9. Tūrisma speciālisti tiekas konferencē par dabas takām | Laikraksts "Auseklis" (21.01.2020.);

10. "Braslas" pārstāvji dodas pieredzes braucienā uz Somiju | Laikraksts "Auseklis" (01.10.2019.);

11. Attīstot un pilnveidojot dabas tūrismu | Krimuldas novada vēstis (Nr.17 (558), 2019.gada oktobris II) - Lasi 4.lapā;

12. "Maršruti pāri robežām" - starptautisks projekts Krimuldas novadā | Krimuldas novada vēstis (Nr.14 (555), 2019.gada septembris I) - Lasi 3.lapā;

13. Somijas partnerības pārstāvji iepazina mūspuses dabas objektus | Laikraksts "Auseklis" (27.08.2019.);

14. Starptautiskā projektā izcels dabas un kultūrvēstures vērtības arī mūsupusē | Laikraksts "Auseklis" (16.07.2019.);

15. Starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" | Lēdurgas Dendroparks (www.ledurgasdendroparks.lv) (11.07.2019.).


Izdots galda kalendārs - plānotājs 2023.gadam!

Turpinot 2015.gadā aizsākto tradīciju, un šis gads nebūt nav izņēmums, arī šogad ir tapis mazais galda kalendārs - plānotājs 2023.gadam.

Kalendārā ir iekļautas fotogrāfijas ar labiekārtotiem tūrisma elementiem (izveidota pastaigu taka, uzstādītas BIO tualetes, labiekārtotas atpūtas vietas ar galdiem, soliem un informācijas stendiem Staicelē, Alojā, Braslavā, Brīvzemniekos, Zilākalnā, Umurgā, Lēdurgā, Straupē) un iepazītām atpūtas vietām sadarbības partnera Leader SILMU teritorijā.

Paldies SIA "I&L Reklāmdruka" komandai par mūsu idejas realizēšanu un lielisko sadarbību!

Kalendārs tapis projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" (Nr. 19-00-A019.333-000001) ietvaros. Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs


Noslēdzies starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

Sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, 2022. gadā noslēdzās starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", kura ietvaros organizēti Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā esošo dabas taku izpētes pasākumi, tūrisma konference, pieredzes apmaiņa Somijā un Latvijā, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.

Projektā paveiktais atspoguļots četros video stāstos, tajos izcelti pārrobežu sadarbības ieguvumi un rezultāti - uzlabota tūrisma infrastruktūra (izveidota pastaigu taka, uzstādītas BIO tualetes, labiekārtotas atpūtas vietas ar galdiem, soliem un informācijas stendiem Staicelē, Alojā, Braslavā, Brīvzemniekos, Zilākalnā, Umurgā, Lēdurgā, Straupē) un iepazītas atpūtas vietas SILMU teritorijā.

Lai patīkama video skatīšanās, kā arī jauka, pilnvērtīga un droša atpūta Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā!

1.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktie labiekārtošanas darbi Staicelē, Alojā, Braslavā, Brīvzemniekos un Umurgā

2.video atspoguļotas projekta ietvaros iepazītās atpūtas vietas SILMU teritorijā

3.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktie labiekārtošanas darbi Straupē

 

4.video atspoguļoti projekta ietvaros veiktiem labiekārtošanas darbi Lēdurgā un Zilākalnā

Par projektā paveikto un notikušajām aktivitātēm vairāk ŠEIT.

Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", Nr. 19-00-A019.333-000001, īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Foto: Toms Treimanis


Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" ietvaros Limbažu novadā labiekārtota infrastruktūra

– Vai zini, kā Staicele kļuva par stārķu pilsētu, kuras ģerbonī ir šis svētais putns?

– Vai zini, kas ir Alojas Ausekļa vidusskolas himnas "Uz skolu" vārdu autors?

– Vai zini, kā cēlies Staiceles pilsētas nosaukums?

Ja vēlies rast atbildi uz šiem jautājumiem, apceļo Limbažu novadu un iepazīsti dabas un vēsturiskos apskates objektus Braslavas, Brīvzemnieku pagastā un Alojas, Staiceles pilsētā, kur, lai nodrošinātu informētību un veicinātu tūrisma infrastruktūras sakārtošanu, starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" ietvaros kopumā uzstādīti 3 informācijas stendi (Braslavas parkā, pie Puikules muižas un Staiceles Lībiešu muzeja "Pivālind") un 13 katedra stendi (piem., Staicelē pie tūrisma informācijas centra, Stārķa ligzdas, Staiceles papīrfabrikas, Staiceles Evaņģēliski Luteriskās baznīcas un citviet) ar aprakstiem un fotogrāfijām vietās, kur tie bija nepieciešami, kā arī Puikules muižas parkā labiekārtota atpūtas vieta, kur uzstādīts galds ar soliem.

Paldies SIA "Daworkss" par stendu rāmju izgatavošanu un SIA "I&L Reklāmdruka" par maketēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu!

Lai jaunām zināšanām un pozitīviem piedzīvojumiem bagāts ceļojums!

Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"Nr. 19-00-A019.333-000001, ko realizē Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Foto: Ineses Timermanes arhīvs

Vairāk foto ŠEIT.


Labiekārtotas atpūtas vietas Riebiņu ezera apkārtnē

Labas ziņas ikvienam aktīvās atpūtas baudītājiem pie un uz ūdens!

Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", ko realizē Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, ietvaros Cēsu novada Straupes pagasta Riebiņu ezera apkārtnē labiekārtotas sešas tūristu un atpūtnieku jau tradicionāli iecienītās atpūtas vietas, kurās uzstādīti 3 galdi ar soliem un 6 atsevišķi soli, kā arī plānots uzstādīt informācijas stendu, ļaujot atpūtniekiem baudīt atpūtu pie dabas.

Paldies SIA "Daworkss" par kvalitatīvi veikto darbu!

Lai atpūta būtu patīkama, aicinām ievērot drošību, atrodoties pie un uz ūdens, kā arī principu "Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes"!

Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", Nr. 19-00-A019.333-000001, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Vairāk foto ŠEIT.


Pieredzes_vizite_Somija.png

Pieredzes vizīte Somijā

No 2022. gada 16. - 19. augustam, starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", projekta Nr. 19-00-A019.333-000001, ietvaros, ko realizē Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, projektā iesaistītām pusēm (25 cilvēku sastāvā) plānota pieredzes vizīte Somijā, kuras laikā notiks dabas taku un arhipelāgu apmeklēšana.

* Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.


Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" ietvaros Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā uzstādīti informācijas stendi

Esam gandarīti par paveikto – pavisam nesen starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" ietvaros, kas tapis sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, Valmieras novada Zilākalna pagastā pie Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra "ZTornis" tika uzstādīti divi informācijas stendi "Spēka vieta Zilaiskalns" ar informāciju par Zilākalna ciema ievērojamiem apskates objektiem.

Uz viena stenda ir izvietota informācija par Zilokalnu, tā vēsturi un apskates objektiem (piem., svētvietu "Zilais kalns", senu apbedījuma vietu) ar aprakstiem un fotogrāfijām. Bet uz otra stenda izvietota informācija par aktīvās atpūtas iespējām un apskates objektiem (piem., Upurakmeni, ugunsnovērošanas torni, Zilākalna akmeņiem), apkārtnes karte ar atzīmētiem apskates objektiem, lai interesentiem būtu viegli tos atrast, kā arī iezīmētu pastaigu un nūjošanas takas "Lūsim pa pēdām" maršrutu, kas, izņemot aktīvās atpūtas piedāvājumu - izbrauciens ar sliežu velosipēdu "Zrailbikes", ved gan kartē atzīmētajiem apskates objektiem. Kopumā stendā ir iekļauti 7 apskates objektu apraksti ar fotogrāfijām.

Uz abiem stendiem informācija izvietota divās valodās – latviešu un angļu, lai tā būtu pieejama ne tikai vietējiem, bet arī ārvalstu tūristiem, kā arī izvietots QR kods un minēta norāde uz www.visit.valmiera.lv, kur iespējams atrast vairāk informācijas par apskates vietām Valmieras novadā.

Līdzīgi arī citviet Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā tiek uzlabota infrastruktūra – izveidota pastaigu taka, uzstādīti galdi ar soliem, BIO tualetes, informācijas stendi un izvietotas norādes zīmes, kas popularizētu ne tikai visiem zināmos apskates objektus, bet arī tās vietas, kas ir aizmirstas. Vairāk foto ŠEIT.

Informācijas stendu izgatavošanu veica SIA "DAWORKSS", bet maketēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu – SIA "I&L REKLĀMDRUKA".

Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", Nr. 19-00-A019.333-000001, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Foto: SIA "I&L REKLĀMDRUKA" arhīvs


Labiekārtota Augstrozes Lielezera dabas taka

Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", ko realizē VRG Brasla sadarbībā ar Leader SILMU, ietvaros kopš projekta apstiprināšanas ir notikušas vairākas aktivitātes, lai rastu risinājumus partnerības teritorijā esošo dabas taku labiekārtošanai, uzturēšanai, saudzēšanai.
Notikušās aktivitātes ir vainagojušās ar panākumiem - sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību, aģentūrām "ALDA" un "LAUTA" gar Augstrozes Lielezeru, Umurgas pagastā izveidota gandrīz 1 km gara pastaigu taka, kur ierīkotas arī nelielas atpūtas vietas ar soliņiem, lai baudītu Augstrozes Lielezera neskarto dabu.
Domājot par Augstrozes Lielezera apmeklētāju ērtībām uzstādīta arī videi draudzīga, kompostējoša labierīcība no somu ražotāja Biolan Oy. Paldies Daworkss par kvalitatīvi veikto darbu!
Dabas tūrisma popularitāte Latvijā aizvien pieaug, kas nozīmē, ka pieaug arī cilvēku radītā ietekme dažādos dabas objektos. Dabā ejot, līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus aicinām iznest ārā no dabas teritorijām.
Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Labiekārtots Lēdurgas Dendroparks

Starpvalstu sadarbības projekta “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, ko realizē Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, ietvaros kopš projekta apstiprināšanas ir notikušas vairākas aktivitātes, lai rastu risinājumus partnerības teritorijā esošo dabas taku labiekārtošanai, uzturēšanai un saudzēšanai.

Kā viena no projekta aktivitātēm tika plānota Lēdurgas Dendroparka infrastruktūras pilnveidošana. Parka teritorijā, domājot par apmeklētāju ērtībām, uzstādīta videi draudzīga, kompostējoša un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērota labierīcība (BIO tualete) ar apgaismojumu, kā arī, domājot par dažādu pasākumu rīkošanu nākotnē, pavasarī plānots uzstādīt pavarda/dārza kamīnu.

Projekts Nr. 19-00-A019.333-000001 “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.


Riebiņu ezera vērtību apzināšana

Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", projekta Nr. 19-00-A019.333-000001 ietvaros, 2020. gada 6. februārī, Vidzemes lauku partnerība "Brasla" kopā ar ģeologu Mg. geol. Daini Ozolu, Vilmāru Katkovski, LVM Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs; Agri Ķesu, Pārgaujas novada vides aizsardzības inspektors, turpinās apzināt Riebiņu ezera vērtības.

Pulcēšanās plkst. 10.00, Riebiņu ezera stāvlaukumā, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.

Vairāk par projektu ŠEIT.


Dabas taku izveide Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", projekta Nr. 19-00-A019.333-000001, ietvaros organizētajā tūrisma konferencē “Dabas taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā”, Straupes Zirgu pastā tikās novada tūrisma speciālisti - Rudīte Vasile ( Pārgaujas novads), Toms Treimanis (Kocēnu novads), Ilze Millere (Limbaži), Inese Timermane (Alojas novads).

Speciālisti klātesošos iepazīstināja ar dabas takām, kuras atrodas Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā - Augstrozes Lielezera dabas taku Umurgas pagastā, Avotu birzs dabas taku Lēdurgas pagastā, Karogu karjera taku Staiceles pagastā, Zilākalna dabas taku Zilākalna pagastā, Riebiņa ezera dabas taku Straupes pagastā, lai kopīgi meklētu risinājumus taku labiekārtošanai, uzturēšanai, saudzēšanai. Lēdurgas dendroloģiskā parka pārstāve Sarmīte Kauliņa prezentēja Avotu birzs dabas taku Lēdurgas pagastā, uzsverot tās vēsturisko nozīmīgumu. Vidzemes Augstskolas lektore Iveta Druva-Druvaskalne dalījās pieredzē kā izveidot taku, lai tā būtu ērta, droša, interesanta, izglītojoša takas apmeklētājiem, kā arī, lai nekaitētu apkārtējai videi. Lektore stāstīja par dabas takām mūsdienu cilvēkam un pasaules tendencēm tūrisma un atpūtas jomā, kā arī vērsa uzmanību, lai taka būtu saistoša apmeklētājiem ir jārada, kas nebijis, inovatīvs. Dabas Aizsardzības pārvaldes Dabas tūrisma un izglītības speciālists Andris Soms uzsvēra, ka sabiedrība ir jāizglīto kā uzvesties dabā, cilvēku uzmanību piesaistošas būtu izglītojošās planšetes karikatūru veidā. Pieredzē dažādu sadarbības modeļu veidošanā labiekārtojot dabas takas, dalījās Ogres pašvaldības speciālistes Senija Smiltniece un Liene Sauka. Konferenci apmeklēja liels interesentu skaits. Foto ŠEIT.


Tūrisma konference “Dabas taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā”

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", projekta Nr. 19-00-A019.333-000001, ietvaros organizē tūrisma konferenci “Dabas taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā”.  

Vasarā, 2019. gadā, projekta ietvaros notika Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā esošo dabas taku izpētes pasākums ar dabas, tūrisma, Latvijas Valsts mežu ekspertu un Somijas pārstāvju piedalīšanos. Izpētes laikā secināja, ka takas tiek salīdzinoši bieži izmantotas, ir kultūrvēstures un dabas vērtībām bagātas, kas saglabājamas nākamajām paaudzēm un nepieciešamas tūrisma attīstībai. Tūrisma konferences laikā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes, Vidzemes Augstskolas, novadu tūrisma speciālistiem tiks meklēti risinājumi apsekoto taku labiekārtošanai, uzturēšanai, saudzēšanai.

Konferences norises laiks un vieta:

  • 2020. gada 14. janvārī, plkst. 10.00;

  • Straupes Zirgu pasts, “Vecpasts” Straupes pagasts, Pārgaujas novads.

Pieteikšanās elektroniski līdz 13. janvārim.

Konferences programma ŠEIT

Jautājumu gadījumā rakstot uz e-pastu vrgbrasla@gmail.com vai zvanot pa tālr. 22025563.

*Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.


Vidzemes lauku partnerība ”Brasla” no 11.-14. septembrim viesojās Somijas vietējās rīcības grupas Kehittämisyhdistys SILMU ry teritorijā, projekta “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” ietvaros.

Pirmās dienas vēlā pēcpusdienā, šarmantās Porvoo reģionā, iesākām apskati Askolas pašvaldībā ar Askola Giants kettle route (no somu val. milzu kanna), unikālo dabas mantojumu, kas veidojies ledāju kušanas rezultātā. Dabas objektā ir ap 20 dažāda izmēra, apaļas bedres, kuras veidojušās akmenim rotējot pret iezi, lielākā ir 4,2 m plata un 10,3 m dziļa. Otrās dienas aktivitātes sākās ar pieaugušo izglītības centra Kuggom apmeklējumu, kurā notiek dažādas apmācības pieaugušajiem (kokapstrāde, metālapstrāde), lai neizzustu senie arodi, tādejādi saglabājot kultūras vērtības. Izglītības centrs papildus tiek izmantots dažādām aktivitātēm, informatīviem semināriem, sapulcēm un arī deju vakariem. Apmeklējām Postimaki brīvdabas muzeju, vieta, kur apskatīt ēkas, kuras datētas 19. gs. un savu vietu saglabājušas līdz pat mūsdienām. Vasarā šeit notiek vērienīgi amatnieku svētki, kur var iepazīt 19.gs. amatniecību Somijā. Mums bija iespēja noklausīties prezentācijas par Kings Road in Finland projektu, par Dabas taku eroziju un Geocaching attīstību Somijā. Aizraujošs piedzīvojums sagaidīja Strömfors vecās dzelzslietuves teritorijā, tā industriālā mantojuma renovācijas rezultātā piedāvā iespēju relaksējošām brīvdienām vēsturiski nozīmīgā vidē. Dzīve gadsimtiem senā vidē turpinās ar cieņu pret vecajām tradīcijām. Strōmfors apkārtnē iespējams noīrēt dažādus brīvā laika pavadīšanas aprīkojumus, kanoe laivas, sup dēļus, tūrisma slidas, velosipēdus un baudīt apkārtnes bagātīgo dabu. Labiekārtotās telpas iespējams izmantot sporta aktivitātēm piem., trenažieri, kalnu kāpšanas siena, vingrošanas nodarbības utt. Pieredzē dalījās Vantas upes aizsardzības asociācijas pārstāvis, stāstot par upes un zivju resursu aizsardzības pasākumiem. Somijas pilsētā Porvoo VRG pārstāvju pavadībā baudījām lielisko arhitektūru, senatnīgo noskaņu, somu laipnību un lielisko humora izjūtu.

Vairāk foto ŠEIT.


 

Aizvadītas pirmās sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" aktivitātes

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry jūnijā uzsāka īstenot starpvalstu sadarbības projektu “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, kura ietvaros iesaistītas piecas – Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas novadu pašvaldības.

No 2019. gada 21.-23. augustam Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā norisinājās pirmās kopīgās abu partneru starpvalstu sadarbības projekta aktivitātes. Pirmā diena iesākās ar partneru tikšanos Igates pilī, kur norisinājās abu pušu prezentācijas, diskusijas par projektā plānotām iecerēm un noslēdzās ar A. un M. Andrusu etnogrāfisko priekšmetu kolekcijas apmeklējumu.

Otrās dienas aktivitātes noritēja 5 darba grupās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” un Somijas vietējās rīcības grupas Kehittämisyhdistys SILMU ry pārstāvjiem un ekspertiem pētot projektā iesaistīto pašvaldību teritorijās esošās dabas takas, tūrisma informācijas centru speciālistu vadībā, lai vēlāk sniegtu savus vērtējumus un priekšlikumus to uzlabošanai. Vakara noslēgumā viesiem bija iespēja iepazīties ar atpūtas kompleksu “Zeit”, kas pārtapis no bijušās ķiveru fabrikas, ko tautā sauc par kasku cehu, Līgatnē.

Projekta trešajā jeb noslēdzošajā dienā Somijas vietējās rīcības grupas Kehittämisyhdistys SILMU ry pārstāvji tika iepazīstināti ar Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritoriju, apmeklējot Limbažu novada tūrisma informācijas centru, Limbažu veco ugunsdzēsēju depo, lauku sētu – mini zoo z/s “Priedītes” un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “SALA”.

Projekts “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” (Nr. 19-00-A019.333-000001) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.


Apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry uzsāk īstenot starpvalstu sadarbības projektu “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, kura ietvaros iesaistīsies piecas – Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas novadu pašvaldības.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauku apvidu teritorijās, stiprinot saikni pār novadu teritorijām, rosinot pašvaldības un privāto personu (juridisko un fizisko) sadarbību, lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu dabas vērtību mantojuma izmantošanu tūrismā.

Projekta laikā notiks dabas taku teritorijas maršrutu izpētes, testēšanas pasākumi Latvijā un Somijā, sekmējot mazās uzņēmējdarbības attīstību, tūrisma piedāvājumu kvalitātes palielināšanu. Sadarbības projektā plānoti interaktīvi informatīvie  semināri, ievadlekcijas, publiski, izglītojoši pasākumi ar tūrisma jomas speciālistu un ekspertu piedalīšanos, aicinot iesaistīties vietējos iedzīvotājus. Sadarbībā ar Somijas vietējās rīcības grupas dalībniekiem un tūrisma speciālistiem notiks pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese esošo dabas taku izpētē un pilnveidošanā.

Projekts Nr. 19-00-A019.333-000001 Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.