Notikumi

6. Latvijas Lauku kopienu parlaments – viedokļu rezonanse viedai attīstībai

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, akadēmiķus un pilsoniski aktīvos lauku attīstības entuziastus, kā arī iniciatīvu īstenotājus no visas Latvijas, PIETEIKTIES dalībai 6. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas šogad notiks Madonas novada Ērgļos no 14. līdz 16. jūnijam, lai mainītos pieredzēm, iesaistītos cieņpilnās diskusijās, rastu jaunas sadraudzības ideju īstenošanai un smeltos iedvesmu no citiem Latvijas lauku attīstības ekspertiem un praktiķiem, uzzinātu par jaunām metodēm un sekmētu rīcības maiņu lauku reģionu viedās attīstības virzienā. Kopienu parlamenta trīs dienu norises laikā patiesus un praktiskus ziņojumus, pieredzes stāstus un uzrunas sniegs aptuveni 70 praktiķi, pētnieki, politikas veidotāji, uzņēmēji, aktīvisti un citi pārstāvji no dažādiem sektoriem kopienās, novados, nacionālā un Eiropas mērogā.

Viedā trešdiena | 31.05. plkst 14:00

Aicinām piedalīties Viedajā trešdienā, kuras laikā tiksimies uz sarunu ar Ansi Bērziņu, Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāju par ziedošanu kā metodi un iespēju lauku kopienās. Kas ir filantropija, ko tā iekļauj un kāpēc svarīgi atcerēties par ziedošanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības ietvaros?

Viedā trešdiena 3. maijā

Aicinām piedalīties Viedajā trešdienā 3. maijā plkst. 15:00 TIEŠSAISTĒ, kuras laikā tiksimies uz sarunu ar Ilzi Tomanoviču-Baroni, komunikācijas speciālisti sadarbības/attīstības jautājumos Saldus novada pašvaldībā, lai iedvesmotos no pieredzes stāsta par to, kā radās ideja un noritējis kopienas un citu iesaistīto pušu darbs pie Saldus pop_up iekškvartāla izveidošanas.

Ciemos pie igauņu kolēģiem

23. un 24. maijā Vidzemes lauku partnerības “Brasla” un biedrības “Jūrkante” pārstāvji devās pieredzes apmaiņā pie kolēģiem Igaunijā. Biedrību pārstāvji devās uz Viljandi reģionu un tikās ar vietējās rīcības grupas MTÜ Võrtsjärve Ühendus (Vortsjarve biedrība) izpilddirektoru Karlu Ōmblusu un projektu vadītāju Jane Kipper.

Šovasar Ērgļos notiks lielākā lauku attīstības entuziastu tikšanās - 6. Lauku kopienu parlaments par viedu attīstību reģionos

No 2023. gada 14. līdz 16. jūnijam Madonas novada Ērgļos notiks 6. Latvijas Lauku kopienu parlaments ar mērķi iepazīstināt ar jaunām metodēm un sekmēt rīcības maiņu lauku reģionu viedās attīstības virzienā. Notikums, kas notiek katru otro gadu, tradicionāli pulcēs politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus un akadēmiķus un pilsoniski aktīvos lauku attīstības entuziastus un iniciatīvu īstenotājus no visas Latvijas, lai kopīgi izzinātu veiksmīgu Latvijas un ārvalstu risinājumu pieredzi, sekmētu iesaistīto pušu sadarbību, identificētu izaicinājumus un prioritātes lauku telpā vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā.

Aizvadīta tikšanās ar Limbažu novada iedzīvotājiem

2023. gada 13. aprīlī Limbažu uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības attīstības centrā "Hanza" pulcējās novada iedzīvotāji uz sarunu par nepieciešamiem uzlabojumiem, lai radītu dzīvošanai laukos labvēlīgus apstākļus.