Notikumi

Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" ietvaros Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā uzstādīti informācijas stendi

Esam gandarīti par paveikto – pavisam nesen starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" ietvaros, kas tapis sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, Valmieras novada Zilākalna pagastā pie Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra "ZTornis" tika uzstādīti divi informācijas stendi "Spēka vieta Zilaiskalns" ar informāciju par Zilākalna ciema ievērojamiem apskates objektiem.

AFS meklē viesģimenes vidusskolas jauniešiem nākamajam mācību gadam

2022. gada augustā Latvijā ieradīsies vairāk kā 20 viesskolēni no dažādām pasaules valstīm un AFS starpkultūru apmaiņas trimestra vai gada programmu ietvaros mācīsies vidusskolās visā Latvijā. Lai notiktu veiksmīgāka valodas apguve un jauniešu adaptācija jaunajā vidē, viesskolēni dzīvo viesģimenēs.

Aizvadīts seminārs par Facebook/Instagram lietošanu

"Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar Cēsu Digitālo centru 10. maijā aicināja uzņēmējus, mājražotājus un citus interesentus uz izglītojošu semināru "Pamatprincipi un padomi satura veidošanai Facebook/Instagram".

LEADER projektu uzraudzības brauciens

2022.gada 2.jūnijā Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pārstāvji devās LEADER projektu uzraudzības braucienā pa Limbažu novada Vidrižu un Umurgas pagastiem, Siguldas novada Lēdurgas pagastu un Cēsu novada Stalbes pagastu, lai tiktos ar projektu īstenotājiem, uzklausītu viņu stāstus un pieredzi.

Informatīvs pasākums/biedrības kopsapulce

Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda”, 20. maijā kopīgā tikšanās pulcējās biedrības biedri un citi interesenti, lai atskatītos uz biedrības veikumu 2021. gadā, apstiprinātu Gada pārskatu un iepazītos ar jaunā 2023-.2027. gada plānošanas perioda aktualitātēm.

Starpteritoriālā sadarbības projekta noslēguma pasākums

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar biedrībām – “Jūrkante”, “Abulas lauku partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība” 2019. gadā uzsāka realizēt starpteritoriālu sadarbības projektu “Mājražošanas jaunrade”.

Kā palīdzēt Ukrainai cīņā par brīvību?

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” ir iesaistījusies reģionālā koordinatoru tīklā saistībā ar atbalstu Ukrainai. Koordinācija par esošajām vajadzībām un atbalsta sniegšanu tiek veikta nacionālā mērogā starp nevalstiskajām organizācijām, Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un atbildīgajām iestādēm, kuras ir sadalījušas savā starpā atbildības un pienākumus, lai koordinētu efektīvu atbalstu.