Notikumi

Noslēdzies starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

Sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, 2022. gadā noslēdzās starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", kura ietvaros organizēti Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā esošo dabas taku izpētes pasākumi, tūrisma konference, pieredzes apmaiņa Somijā un Latvijā, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.

Umurgā aizritējušas apmācības par mūsdienīgu zīmola komunikāciju

2022.gada 28.novembrī Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, pulcējoties uzņēmējiem, mājražotājiem un citiem interesentiem, projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšanas" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, norisinājās darbseminārs-apmācības "Mūsdienīga zīmola komunikācija", kurā tika apgūtas jaunas, uzlabotas esošās zināšanas un prasmes, kā mūsdienu digitālajā laikmetā pasniegt, izcelt un padarīt redzamu sevi, savu uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicina iedegt gaismu demokrātijai

Šodien, Gaismas dienā, pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicina iedegt gaismu demokrātijai, uzsākot akciju "Gaisma demokrātijai", aicinot iedzīvotājus un organizācijas pastāstīt par īstenotajām aktivitātēm, kas 2022. gadā Latvijas kopienās, ciemos un pilsētās veicinājušas iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, spēcinājušas sabiedrību un sekmējušas attīstību. Akcijas mērķis ir simboliski iedegt demokrātijas gaismu laikā, kad dabā kļūst aizvien tumšāks, gatavojoties 2023. gadā plānotajai "Demokrātijas akadēmijai".

Aicinām piedalīties pasākumā "VIEDĀ TREŠDIENA"

Biedrība "Latvijas Lauku forums" organizē pirmo VIEDO TREŠDIENU, aicinot lauku reģionu iedzīvotājus uz tiešsaistes tikšanos, lai dalītos savās vīzijās un idejās ciema attīstībai un vides uzlabošanai jauniešu vajadzībām.