Aktualitātes

Zināmi izsludinātā iepirkuma procedūras rezultāti

Biedrība Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina iepirkumu "Pētījums par "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam" ieviešanu un ieteikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei".

LEADER pieejai 30 gadi!

Šogad LEADER pieejai Eiropā svin 30 gadus, tāpēc aicinām pievienoties, publicējot ierakstu ar savu LEADER pieredzes stāstu vai īstenoto ideju, un svinēt kopā ar mums!

Notikumi

Lauku filtrs kā risinājums līdzšinējai nespējai atbildēt uz lauku iedzīvotāju vajadzībām

Iedzīvotāju skaita samazināšanās Latvijas lauku teritorijās ir viena no augstākajām Eiropā, arī ierobežota vai vajadzībām neatbilstoša pakalpojumu pieejamība un infrastruktūra ir laukus raksturojoša situācija. Līdzīgu izaicinājumu mazināšanai un lauku iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu politiku īstenošanai daudzās Eiropas Savienības valstīs tiek īstenots koncepts „lauku filtrs” – pieeja rīcībpolitiku izvērtējumam, lai noteiktu to ietekmi tieši uz lauku teritorijām, salīdzinot ar ietekmi uz citām teritorijām. Arvien aktīvāk izskan aicinājumi šo pieeju ieviest centralizēti visas Eiropas mērogā, mudinot uz šādu rīcību arī Latvijas politikas veidotājus un īstenotājus.

Digitalizācija un mājokļu pieejamība lauku teritorijās prasa sistemātiskus un Latvijas lauku situācijai atbilstošus risinājumus

Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldībā, digitalizācija, sabiedriskā transporta un mājokļu pieejamība laukos – aktuālas tēmas Latvijā, pie kurām norit aktīvs darbs, izstrādājot rīcībpolitikas dokumentus, analizējot esošās prakses, uzsākot jaunas iniciatīvas un veidojot diskusijas dažādu iesaistīto pušu lokā un plašākā sabiedrībā. Latvijas Lauku forums (turpmāk - LLF), reaģējot uz to, ir īstenojis jaunu pieeju - lauku filtru, lai vērtētu, kā esošie risinājumi un rīcībpolitikas ievēro un atbild uz lauku telpas unikālajām vajadzībām un izaicinājumiem. […]

Pasākums "Mājražošana un uzņēmējdarbības dažādošana Līgatnē"

2021.gada 19.oktobrī, starpteritoriālā sadarbības projekta "Mājražošanas jaunrade" (Nr. 18-00-A019.332-000006) ietvaros, notika biedrības "Jūrkante" sadarbībā ar biedrībām – Vidzemes lauku partnerība "Brasla", "Abulas lauku partnerība" un "Cēsu rajona lauku partnerība" organizētais pasākums "Mājražošanas un uzņēmējdarbības dažādošana Līgatnē", kurā tika iepazītas līdzīgas un tajā pašā laikā tik dažādas lauku tūrisma saimniecības.

Uzņemam viesus no Lauku partnerības "Lielupe"

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” š.g. 18. un 19. oktobrī uzņēma potenciālos LEADER projektu iesniedzējus no Lauku partnerības “Lielupe”, lai lepotos ar Cēsu, Valmieras un Limbažu novadu vietējiem ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.