Apstiprināti un īstenoti 158 sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti par summu 2 392 105.22 EUR.

* Dati sagatavoti uz 2023.gada martu.


Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātajos LEADER projektu konkursos, laika periodā no 2016.-2023.gadam, ir apstiprināti un realizēti 158 sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti.

Sekojiet līdzi jaunumiem http://www.brasla.lv/ par iespējamām projektu konkursa kārtām.

Informācija par projektiem

Rīcība Nr.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana

SIA "Saldo I.M." - "SIA "Saldo I.M." materiāltehniskās bāzes uzlabošana", vairāk info ŠEITŠEIT

Jānis Ulmis - "DALA - Latvijas Dziedniecisko Augu Laboratorijas "Avotiņi" kā starpsektorāla un integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu rajona Limbažu pagasta D.Rudzītes zemnieku saimniecības "URAKŠI" - "Tūrisma pakalpojumu attīstīšana saimniecībā", vairāk info ŠEIT

Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība "ĀVAIDI" - "Kvalitatīvu naktsmītņu izveide sporta un aktīvās atpūtas cienītājiem", vairāk info ŠEIT

SIA Alderi - "Palešu ražošanas uzsākšana SIA "Alderi""

SIA KROKS R - "SIA "KROKS R" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana"

SIA Audio - "Gaismas harmonija un skaistums kultūrā"

SIA Eko Vides Tehnoloģijas - "Iekārtu iegāde telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu sniegšanai Vidzemē", vairāk info ŠEIT

SIA Brasla - "Lielstraupes zirgu pasta staļļa ēkas rekonstrukcija mūsdienīga ekonomiska un kultūras centra izveidei 4. kārta", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Lādes ezers" - ""Lādes ezers" - atpūta visai ģimenei!", vairāk info ŠEIT

Limbažu rajona Limbažu pagasta zemnieku saimniecība "LAUCIŅI" - "Resursu izmantošanas uzlabošana tūrisma pakalpojuma dažādošanā viesu mājā Lauciņi", vairāk info ŠEIT

SIA BŪSI VESELS - "Dzīvība un skaistums!", vairāk info ŠEIT

SIA BŪSI VESELS - "Attīstība darbībā"

Edijs Eglītis - "Aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai"

SIA Wenden green - "Tējas ražošanas paplašināšana un jauna produkta radīšana uzņēmuma Wenden green SIA saimnieciskajā darbībā", vairāk info ŠEIT

SIA Alderi - "Noliktavas izbūve saražotās produkcijas uzglabāšanai SIA "Alderi""

SIA RC Profils - "Metālapstrādes iekārtu iegāde SIA "RC Profils" ražošanas efektivitātes paaugstināšanai", vairāk info ŠEIT

SIA I & L REKLĀMDRUKA - "Nāc ieskaties - mums ir ko piedāvāt!", vairāk info ŠEIT

SIA upeslaivas.lv - "SIA "upeslaivas.lv" pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un paplašināšana", vairāk info ŠEIT

Anita Zvirbule - "Uzņēmuma izveide un turisma pakalpojumu sniegšanas attīstīšana", vairāk info ŠEIT

SIA Empagi - "Uzņēmuma izveide un tūrisma pakalpojumu attīstība", vairāk info ŠEIT

SIA VUET - "Dabai tuvu pasākumu centrs – Gaia"

SIA Eko Vides Tehnoloģijas - "Aprīkojuma iegāde sniedzamo pakalpojumu pilnveidošanai", vairāk info ŠEIT

Mārtiņš Pētersons - "Par jaunām iespējām galdniecības nozarē!"

SIA Bruģēšana AZN - "SIA "Bruģēšana AZN" attīstībai un izaugsmei"

Ineta Rudzīte - "Inovatīva mājas lapa un šūšanas pakalpojumu dažādošana", vairāk info ŠEIT

SIA Kokļu mežs - "SIA "Kokļu mežs" darbības attīstība - tradicionālās kokles spēles apmācības pakalpojuma pilnveidošana - piedāvājuma paplašināšana un sagatavošana eksportam", vairāk info ŠEIT

SIA DreamFlyer - "Izpletņlēkšanas piedzīvojums Limbažos", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Limbizkvīts" - "Biedrības "Limbizkvīts" darbības paplašināšana", vairāk info ŠEIT

Zemnieku saimniecība VRD Mārtiņi Vidrižu pagasts - "Uzņēmuma izveide remontpakalpojumu sniegšanai", vairāk info ŠEIT

SIA Ozoliņa Austrumi - "SIA "Ozoliņa Austrumi" attīstība, iegādājoties jaunu meža piekabi ar manipulatoru"

IK LAPSA RADA - "Jaunas inovatīvas ideju darbnīcas radīšana Limbažos "Lapsa Rada"" vairāk info ŠEIT

SIA Empagi - "Inventāra iegāde brīvdienu mājas "Empagi" konkurētspējas uzlabošanai", vairāk info ŠEIT

SIA Balansa dēlis - "Balansa dēļu ražošanas optimizācija", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "EŽI" - "Darbības paplašināšana z/s "Eži""

Andris Zeps - "Andra Zepa galdniecības uzņēmuma attīstība"

IK Pilnveido sevi - "Kazas siera un saldējuma meistarklašu, prezentāciju un semināru telpas izveide"

SIA SALDO I. M. - "SIA "Saldo I.M." attīstībai un izaugsmei!", vairāk info ŠEIT

SIA upeslaivas.lv - "SIA "Upeslaivas.lv" attīstībai un izaugsmei"

SIA INESES KERAMIKA - "Porcelāna un keramikas ražotnes izveidošana"

Sandra Andže - Kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšana Limbažos

Jurģis Rācenis (SIA Bro. Food Company) - Jaunas picērijas izveide-Alojā!, vairāk info ŠEIT

SIA HRZ - Metālapstrādes uzņēmuma attīstība 

SIA NikanorsN - Jauna servisa izveide traktortehnikai un vieglajām automašīnām  - Limbažos!

Uldis Drengers - Saimnieciskās darbības attīstība un dažādošana

SIA Kustībā - Fizioterapijas prakses izveide - Limbažos!, vairāk info ŠEIT

SIA GREEN GOLD - Glempings - Zaļais Zelts, vairāk info ŠEIT

SIA Woomeleon - Izšūšanas pakalpojuma nodrošināšana Staiceles pagastā

Ervīns Lels - Atpūtas un izklaides pakalpojumu attīstība pie Limbažu Lielezera

SIA Mežurgas - Dabas tūrisma vietas attīstība Dikļos, vairāk info ŠEIT

SIA SALDO I. M. - Biznesa meistarklases - Alojā!

SIA Droģi - SIA "Droģi" attīstībai un izaugsmei

SIA FizioTev - Fizioterapijas privātprakses izveide kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai Straupes pagastā, vairāk info ŠEIT

SIA Kustībā - SIA "Kustībā" attīstībai un izaugsmei

SIA Ozolspēks - Mārča Stūra saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai

SIA Hansa Food - SIA "Hansa Food" attīstībai un izaugsmei

SIA Black bent woodworks - SIA "Black bent woodworks" attīstībai un izaugsmei

Rīcība Nr.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

SIA Buno - "Bioloģiski audzētu produktu pārstrādes telpas izveide un iekārtu iegāde", vairāk info ŠEIT

SIA COOPERATIVE - "Sia "Cooperative" primāro lauksaimniecības produktu pārstrādes stiprināšana", vairāk info ŠEIT

IK PILNVEIDO SEVI - "Modras gatavoto kazas sieru, saldējuma un konditorijas izstrādājumu piedāvājuma paplašināšana", vairāk info ŠEIT

Zemnieka saimniecība "Pociema Bitītes" - "Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzsākšana", vairāk info ŠEIT

Cēsu rajona Straupes pagasta E.Reinhardes zemnieku saimniecība "EICĒNI" - "Noliktavas telpu labiekārtošana un jaunu tehnoloģiju iegāde bioloģiskajā ZS "Eicēni"", vairāk info ŠEIT

SIA COOPERATIVE - "SIA "Cooperative" augļu pārstrādes ražotnes pilnveidošana", vairāk info ŠEIT

Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" - "Kvalitatīvu pārstrādes darba apstākļu radīšana bioloģiskajā saimniecībā "Mežvijas"", vairāk info ŠEIT

Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība "BAICIEMS" - "Ražošanas ēkas vienkāršota rekonstrukcija", vairāk info ŠEIT

IK PILNVEIDO SEVI - "IK "Pilnveido sevi" attīstībai un izaugsmei"

Zemnieka saimniecība "Pociema Bitītes" - "Ražošanas telpu izveide un aprīkojuma iegāde pārstrādes dažādošanai", vairāk info ŠEIT

Limbažu rajona Alojas pilsētas lauku teritorijas Irēnas Rācenes zemnieku saimniecība "JURKAS" - "Lauksaimniecibas produktu parstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošana"

SIA Dabas auglis - "SIA Cooperative pārstrādes konkurences stiprināšana"

Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība "STRĒLNIEKI" - "Z/s "Strēlnieki" produkcijas klāsta dažādošana", vairāk info ŠEIT

ZS Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība "BAICIEMS" - Augļu mazgāšanas iekārtas iegāde

SIA Ceriņi 1 - Ķiploku pārstrādes produktu ražošanas iekārtu iegāde

Rīcība Nr.3. Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana

Alojas novada dome - "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā", vairāk info ŠEIT

Alojas novada dome - "Tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde", vairāk info ŠEIT

SIA Real bread - "Patstāvīgas vietējo ražojumu tirdzniecības vietas izveide Plācī"

Kocēnu novada dome - "Tirgo ar stilu!", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšana"

Rīcība Nr.4. Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai

Kocēnu novada dome - "Kapsētu digitalizācija", vairāk info ŠEIT

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība "Kamolītis" - "Zaļā veselības upe – veltījums Latvijas 100gadei", vairāk info  ŠEITŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Straupes kapu teritorijas labiekārtošana", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu evanģēliski luteriskās draudze - "Limbažu evanģēliski luteriskās baznīcas altāra rekonstrukcija", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Limbažu novada kapsētu digitalizācija", vairāk info ŠEIT

Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība - "Viens par visiem, visi par vienu", vairāk info ŠEIT

Rozēnu - Staiceles evanģēliski luteriskās draudze - "Rozēnu - Staiceles ev. lut. baznīcas ēkas fasāžu vienkāršotā atjaunošana", vairāk info ŠEIT

Limbažu rajona mednieku biedrība Augstroze - "Jumta nomaiņa saieta namam "Augstroze"", vairāk info ŠEIT

Alojas novada dome - "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" - "Ratiņtrase - dabas zinību klase!", vairāk info ŠEITŠEITvideoŠEITvideo

SIA "Brasla" - "Straupes zirgu pasta iekšpagalma rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai", vairāk info ŠEITŠEIT

Biedrība "LIMBAŽU FILCS" - "Mūžizglītības, sabiedrisko aktivitāšu un veselības veicināšanas centra "Limbažu Filcītis" vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā"

LIMBAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE - "Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

Limbažu novada pašvaldība - "Zaļā velo ceļa pilnveidošana"

Alojas novada dome - "Alojas novada kapsētu digitalizācija", vairāk info ŠEIT

ROZĒNU-STAICELES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE - ""Rozēnu - Staiceles ev.lut." baznīcas ēkas iekštelpu atjaunošana"

Valmieras novada pašvaldība - Dziesmu svētku taka Dikļos, vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - Estrādes un sēdvietas izveide pie Katvaru ezera

Limbažu novada pašvaldība - GAISMU SAUCA

Valmieras novada pašvaldība - Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera, vairāk info ŠEIT

Rīcība Nr.5. Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana

Kocēnu novada dome - "Publisko āra trenažieru uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai", vairāk info ŠEIT

Biedrība "IMPAR LIMBAŽI" - "Āra trenažieru uzstādīšana sportiskām aktivitātēm Pociemā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Limbažu fotoklubs" - "Telpu izveide fotografēšanas aktivitātēm Limbažos", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Hokeja, florbola laukuma izbūve Katvaru pagastā", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu airēšanas klubs "Lemisele" - "Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā", vairāk info ŠEITŠEIT

Kocēnu novada dome - "Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē", vairāk info ŠEITŠEIT

Biedrība "Dzirnavu spēks" - "Nākotne ir šeit - Limbažos", vairāk info ŠEITŠEITŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Sociālā atbalsta centra izveide Vidrižu pagastā", vairāk info ŠEITŠEITŠEIT

Alojas novada dome - "Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupu izglītojošo, sporta atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Tenisa klubs Aloja" - "Galda tenisa attīstība Alojā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" - "Esi aktīvs - būsi vesels!", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Alojas novada attīstība" - "Alojas bērnu rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošana un aktīvās atpūtas iespēju dažādošana jauniešiem", vairāk info ŠEIT

Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība - "Stalbes Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas aprīkojuma uzlabošana, aktivitāšu nodrošināšana", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Dejojam, lai būtu prieks", vairāk info ŠEIT

Limbažu fonds - "Āra sporta zāles izveide Lādezerā", vairāk info ŠEITŠEITŠEIT

Biedrība "SPORTA KLUBA "Lēdurga"" - "Netradicionāla sporta inventāra iegāde Krimuldas novada Lēdurgas pagastā", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Infrastruktūras izveide iedzīvotāju aktivitātēm Umurgā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Smailes" - "Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei", vairāk info ŠEITŠEITŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Pludmales volejbola laukuma pārbūve", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Sporta klubs "Pārgauja"" - "Hokejs Pārgaujā"

Biedrība "Limbažu Jātnieku klubs" - "Mobila jāšanas laukuma nožogojuma ierīkošana", vairāk info ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Tautas tērpu iegāde Pārgaujas novada Straupes pagasta DK "Munsturis", VPDK "Straupe" un DK "Idumeja"", vairāk info ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Aprīkojuma iegāde Straupes pagasta tautas namam", vairāk info ŠEIT

Biedrība SPORTA KLUBS "MĀRKULĪČI" - "Aktīva un aizraujoša atpūta dabā – šaušana pa māla šķīvīšiem", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Bērnu rotaļu laukuma izveide pie sabiedriskā centra Lādē", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Tūrisma takas izveide no Limbažiem līdz Limbažu pagasta Lādezeram", vairāk info ŠEIT

Limbažu kultūras nama biedrība "Kokle" - "Jauni mūzikas instrumenti Limbažu novada bērniem un jauniešiem", vairāk info ŠEIT

Kocēnu novada dome - "Tūrisma, izziņas, novadpētniecības veicināšana Kocēnu novada Zilākalna ciemā", vairāk info ŠEIT

Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība - "Staiceles BUB materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un papildināšana"

Kocēnu novada dome - "Minies pa sliedēm!", vairāk info ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Straupes pamatskolas stadiona skrejceļa pārbūve", vairāk info ŠEIT

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde - "Radošās istabas izveide Pārgaujas novada jauniešu iniciatīvu īstenošanai", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Sporta klubs "Sudraba pērle"" - "Jaunas smaiļošanas komandu laivas iegāde Limbažu novada bērniem un jauniešiem", vairāk info ŠEIT

Sandra Anita Kļaviņa - ""Atmiņu gaitenis" - bijušās Lādes skolas vēsturiskā ekspozīcija", vairāk info ŠEITŠEITŠEITŠEIT

Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs" - "Redzi, domā un dari!", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Sporta klubs "Sudraba pērle"" "SUP inventāra iegāde Limbažu novada skolu peldēšanas nodarbību pilnveidošanai un SUP vingrošanas izveidošanai Limbažu peldbaseinā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "ALOJAS RADOŠAIS KLUBS "LIEPALE"" - "Mazpilsētas digitālais starts!", vairāk info ŠEIT

SIA "Aprūpes nams "Urga"" - "Esi vesels un mundrs ikdienu!", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Pontonu laipas izveide pie Dūņezera", vairāk info ŠEITŠEIT

Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs" - "Ieraugi patiesību un rīkojies!", vairāk info ŠEITŠEITŠEITŠEIT

Biedrība "Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība" - "Šūšanas meistarklases", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Kvalitatīva, aktīva un radoša brīvā laika pavadīšana ģimenēm Vidrižu pagastā", vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu novada pašvaldība- Bērnu rotaļu laukuma izveide Umurgā

Biedrība "Alojas novada attīstība" - Rotaļu laukuma 3. kārta

Vairāk par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem no 2016.-2022.gadam ŠEIT.